SZAB David (03)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 200 m prsa

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
15-1602:49,29  40418/11/18PlzSprinty 
15-1602:52,14  38414/10/18VCPrahy 
15-16 02:57,75 38003/06/18Praha2018 
15-16 02:57,61 38128/04/18jKPDD_Pha 
1402:54,3  37011/11/17pKP_st_Ph 
1402:52,59  38114/10/17PCMoP_2017 
14 02:59,68 36811/06/17LMR14 
1402:57,83  34827/05/17jKP_st_Ph 
14 03:01,17 35929/04/17jKPDD_Pha 
14 03:00,61 36323/04/17VCMst 
1403:01,8  32621/01/17KPDr-Pha 
1303:02,3  32312/11/16pKP_st_Ph 
1303:07,89  29508/10/16PCMoP 
1303:12,2  27628/05/16jKPst_Pha 
13 03:12,01 30209/04/16JC_Prahy 
1303:12,15  27626/03/16Velikonoce 
12diskv.  -21/11/15pKPst_Pha 
1203:13,97  26810/10/15PCMoP 
1203:12,81  27307/06/15LMR B 
1203:18,4  25123/05/15jKPst_Pha 
1203:28,19  21704/04/15Velikonoce 
1103:29,2  21407/12/14ZP11_ 
1103:31,1  20823/11/14pKPml_Pha 
1103:35,2  19708/06/14LP11_ 
1103:37,4  19125/05/14jKPml_Pha 
11 03:40,20 20004/05/14MjovBrno 
11 03:41,96 19512/04/14JC_Prahy 
1103:37,32  19105/04/14Velikonoce 
1003:33,77  20112/10/13PCMoP 
<1003:49,83  16113/10/12PCMoP 

Celkem bylo v Registru nalezeno 30 vkon zaplavanch v 30 zvodech.