PIKHARTOV Helena (92)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 50 m prsa

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
>18 00:33,58 76119/05/13VCPardubic 
>18 00:35,10 66619/05/13VCPardubic 
>18 00:37,31 55515/07/12LMR 
>18 00:35,24 65927/05/12ME_50 
>18 00:32,94 80610/07/11LMR 
>18 00:33,34 77810/07/11LMR 
>18 00:33,72 75210/07/11LMR 
>18 00:33,37 77626/06/11OpenEDF 
>18 00:33,33 77805/06/11Praha2011 
>18 00:32,94 80630/04/11jKPDD_Pha 
>1800:32,82  76926/03/11KoaMem 
>18 00:33,26 78306/03/11ISM2011 
>18 00:33,34 77806/03/11ISM2011 
17-1800:32,92  76219/12/10ZMRd 
17-1800:33,10  75019/12/10ZMRd 
17-1800:32,92  76214/11/10VCBrna 
17-1800:33,41  72914/11/10VCBrna 
17-18 00:31,95 88415/08/10ME_50 
17-18 00:32,24 86015/08/10ME_50 
17-18 00:32,13 86911/07/10LMR 
17-18 00:32,90 80911/07/10LMR 
17-18 00:34,08 72811/07/10LMR 
17-18 00:34,17 72212/06/10Vdlo 
17-18 00:32,10 87106/06/10Praha2010 
17-18 00:32,41 84730/05/10VCChomutov 
17-18 00:32,84 81408/05/10jKPDD_Pha 
17-1800:32,54  78920/03/10KoaMem 
17-18 00:33,20 78814/03/10ZMR 
17-18 00:33,43 77114/03/10ZMR 
17-18 00:33,73 75114/03/10ZMR 
17-1800:32,00  83020/12/09ZMRd25 
17-1800:32,52  79120/12/09ZMRd25 
17-1800:31,95  83429/11/09StrockWien 
17-1800:32,26  81029/11/09StrockWien 
17-1800:33,58  71818/10/09PlzSprinty 
17-1800:33,58  71818/10/09PlzSprinty 
17-18 00:33,95 73728/06/09LMR 
17-18 00:34,30 71428/06/09LMR 
17-18 00:34,95 67528/06/09LMR 
17-18 00:34,10 72714/06/09LMR d 
17-18 00:34,89 67914/06/09LMR d 
17-1800:33,90  69828/03/09KoaMem 
17-18 00:33,85 74308/03/09ISM2009 
17-18 00:34,39 70908/03/09ISM2009 
17-18 00:33,94 73722/02/09ZMR 
17-18 00:34,72 68922/02/09ZMR 
17-18 00:35,04 67022/02/09ZMR 
17-18 00:33,45 77008/02/09ZMRd50 
17-18 00:33,64 75708/02/09ZMRd50 
17-1800:34,28  67517/01/09Neratovice 
15-1600:32,92  76230/11/08StrockWien 
15-1600:33,20  74330/11/08StrockWien 
15-1600:35,1  62901/11/08pKPDD_Pha 
15-16 00:35,04 67013/07/08LMR 
15-16 00:35,24 65913/07/08LMR 
15-16 00:36,58 58913/07/08LMR 
15-16 00:35,48 64529/06/08LMR d 
15-16 00:35,74 63129/06/08LMR d 
15-16 00:34,98 67308/06/08Praha2008 
15-16 00:36,39 59808/06/08Praha2008 
15-16 00:36,32 60227/04/08jKPDD_Pha 
15-1600:34,63  65529/03/08KoaMem 
15-16 00:35,84 62602/03/08ZMR 
15-16 00:36,27 60402/03/08ZMR 
15-16 00:35,78 62910/02/08ZMRd 
15-16 00:36,68 58410/02/08ZMRd 
15-1600:35,62  60219/01/08Neratovice 
15-1600:35,09  62916/12/07ZMRd 
15-1600:35,71  59716/12/07ZMRd 
15-1600:34,81  64511/11/07Boubelk 
15-1600:34,95  63714/10/07PlzSprinty 
15-1600:35,34  61614/10/07PlzSprinty 
15-16 00:35,60 63915/07/07LMR 
15-16 00:35,98 61915/07/07LMR 
15-16 00:36,02 61715/07/07LMR 
15-16 00:36,53 59101/07/07LMR d 
15-16 00:36,96 57101/07/07LMR d 
15-16 00:37,14 56303/06/07Praha2007 
15-16 00:37,23 55920/05/07VCChomutov 
15-1600:35,40  61307/04/07KoaMem 
15-16 00:36,37 59911/03/07ISM2007 
15-16 00:36,44 59611/03/07ISM2007 
15-16 00:35,76 63018/02/07ZMR 
15-16 00:36,27 60418/02/07ZMR 
15-16 00:36,54 59118/02/07ZMR 
15-16 00:37,58 54304/02/07VCBud 
15-1600:37,00  53713/01/07Neratovice 
1400:36,7  55004/11/06pKPDD_Pha 
1400:35,73  59622/10/06PlzSprinty 
1400:36,16  57522/10/06PlzSprinty 
14 00:37,54 54529/04/06jKPDD_Pha 
1400:35,59  60308/04/06KoaMem 
14 00:36,45 59512/03/06ISM2006 
14 00:36,72 58212/03/06ISM2006 
1300:37,1  53223/06/05LOP_MoP 
1300:40,4  41223/04/05OSP MoP 
13 00:37,80 53413/03/05ISM2005 
13 00:38,42 50813/03/05ISM2005 
1200:38,98  45923/10/04PlzSprinty 
1200:40,6  40624/06/04OP_MoP 

Celkem bylo v Registru nalezeno 100 vkon zaplavanch v 61 zvodech.