PIKHARTOV Helena (92)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 100 m prsa

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
>18 01:15,55 67819/05/13VCPardubic 
>18 01:15,63 67619/05/13VCPardubic 
>18 01:15,93 66815/07/12LMR 
>18 01:16,27 65915/07/12LMR 
>18 01:12,84 75627/05/12ME_50 
>18 01:11,14 81203/12/11WNCh_USA 
>18 01:12,15 77803/12/11WNCh_USA 
>18 01:12,43 76910/07/11LMR 
>18 01:15,75 67310/07/11LMR 
>18 01:12,81 75726/06/11OpenEDF 
>18 01:12,62 76305/06/11Praha2011 
>18 01:16,39 65624/04/11MRDru 
>18 01:14,54 70610/04/11MRDsmf_ 
>1801:11,83  73926/03/11KoaMem 
>18 01:12,45 76906/03/11ISM2011 
>18 01:14,25 71406/03/11ISM2011 
>1801:13,7  68419/02/11KPDr-Pha 
17-1801:12,03  73219/12/10ZMRd 
17-1801:15,83  62819/12/10ZMRd 
17-18 01:10,67 82815/08/10ME_50 
17-18 01:10,05 85111/07/10LMR 
17-18 01:15,57 67711/07/10LMR 
17-18 01:16,59 65112/06/10Vdlo 
17-18 01:10,61 83006/06/10Praha2010 
17-18 01:12,40 77018/04/10MRDru 
17-18 01:13,02 75111/04/10MRDsmf_ 
17-1801:12,32  72420/03/10KoaMem 
17-18 01:12,02 78314/03/10ZMR 
17-18 01:15,92 66814/03/10ZMR 
17-18 01:14,31 71228/02/10Vytrvalec 
17-1801:14,7  65706/02/10KPDr-Pha 
17-1801:09,25  82420/12/09ZMRd25 
17-1801:19,55  54420/12/09ZMRd25 
17-1801:10,35  78629/11/09StrockWien 
17-1801:10,44  78329/11/09StrockWien 
17-1801:11,12  76115/11/09Boubelk 
17-1801:12,08  73125/10/09VCPrahy 
17-1801:11,78  74018/10/09PlzSprinty 
17-18 01:13,96 72328/06/09LMR 
17-18 01:16,01 66628/06/09LMR 
17-18 01:18,68 60014/06/09LMR d 
17-18 01:20,32 56430/05/09Vdlo 
17-18 01:16,31 65812/04/09MRDsmf_ 
17-1801:13,66  68528/03/09KoaMem 
17-18 01:13,81 72708/03/09ISM2009 
17-18 01:14,00 72108/03/09ISM2009 
17-18 01:12,74 76022/02/09ZMR 
17-18 01:15,67 67522/02/09ZMR 
17-18 01:13,00 75208/02/09ZMRd50 
17-18 01:16,10 66308/02/09ZMRd50 
17-1801:14,9  65118/01/09KPDr-Pha 
15-1601:10,65  77630/11/08StrockWien 
15-1601:10,77  77230/11/08StrockWien 
15-1601:15,77  62926/10/08PlzSprinty 
15-1601:15,14  64519/10/08VCPrahy 
15-16 01:16,05 66513/07/08LMR 
15-16 01:16,28 65913/07/08LMR 
15-16 01:17,13 63729/06/08LMR d 
15-16 01:17,18 63629/06/08LMR d 
15-16 01:19,61 57914/06/08Vdlo 
15-16 01:17,42 63008/06/08Praha2008 
15-16 01:18,84 59708/06/08Praha2008 
15-16 01:20,75 55527/04/08jKPDD_Pha 
15-16 01:19,55 58112/04/08JC_Prahy 
15-1601:15,82  62829/03/08KoaMem 
15-16 01:18,58 60302/03/08ZMR 
15-16 01:19,12 59002/03/08ZMR 
15-16 01:18,39 60710/02/08ZMRd 
15-16 01:18,58 60310/02/08ZMRd 
15-1601:15,12  64616/12/07ZMRd 
15-1601:16,96  60116/12/07ZMRd 
15-1601:16,61  60911/11/07Boubelk 
15-1601:17,2  59503/11/07pKPDD_Pha 
15-1601:15,93  62521/10/07VCPrahy 
15-16 01:18,75 59915/07/07LMR 
15-16 01:19,04 59215/07/07LMR 
15-16 01:20,06 57001/07/07LMR d 
15-16 01:20,36 56301/07/07LMR d 
15-16 01:21,36 54320/05/07VCChomutov 
15-16 01:21,35 54305/05/07jKPDD_Pha 
15-1601:18,61  56407/04/07KoaMem 
15-16 01:19,15 59018/02/07ZMR 
15-16 01:20,22 56618/02/07ZMR 
15-16 01:22,26 52504/02/07VCBud 
15-1601:20,05  53413/01/07Neratovice 
1401:17,72  58310/12/06ZMR14 
1401:17,1  59711/11/06pKPA_Pha 
1401:21,37  50822/10/06PlzSprinty 
1401:20,29  52914/10/06PCMoP 
14 01:23,00 51102/07/06LMR A 
14 01:28,35 42410/06/06Vdlo 
1401:20,6  52327/05/06jKP_A_Pha 
1401:21,21  51108/04/06KoaMem 
1401:22,3  49115/01/06KPDr-Pha 
13 01:22,58 51919/06/05LMR A 
1301:23,0  47928/05/05jKP_A_Pha 
13 01:24,15 49113/03/05ISM2005 
1301:25,5  43803/02/05KPDr-Pha 
1201:23,61  46805/12/04ZMR12 
1201:25,6  43606/11/04pKP_B_Pha 
1201:24,54  45330/10/04PCMoP 
1201:28,3  39802/10/04PCLitomi 
1201:27,9  40324/06/04OP_MoP 
12 01:29,41 40920/06/04LMR B 
12 01:32,81 36612/06/04Vdlo 
1201:26,9  41722/05/04jKPB_Pha 
1101:48,7  21308/11/03pKPB_Pha 
1101:44,2  24217/05/03jKPB_Pha 

Celkem bylo v Registru nalezeno 108 vkon zaplavanch v 84 zvodech.