PIKHARTOV Helena (92)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 200 m prsa

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
>18 02:42,01 68427/05/12ME_50 
>18 02:34,62 78703/12/11WNCh_USA 
>18 02:36,28 76203/12/11WNCh_USA 
>18 02:40,23 70726/06/11OpenEDF 
>18 02:45,07 64724/04/11MRDru 
>18 02:41,31 69310/04/11MRDsmf_ 
>1802:37,85  69126/03/11KoaMem 
>1802:41,6  64419/02/11KPDr-Pha 
17-1802:35,40  72419/12/10ZMRd 
17-1802:53,32  52219/12/10ZMRd 
17-18 02:35,83 76915/08/10ME_50 
17-18 02:35,95 76711/07/10LMR 
17-18 02:44,28 65611/07/10LMR 
17-18 02:38,07 73618/04/10MRDru 
17-18 02:40,23 70711/04/10MRDsmf_ 
17-1802:38,51  68220/03/10KoaMem 
17-18 02:40,29 70614/03/10ZMR 
17-18 02:49,86 59314/03/10ZMR 
17-1802:44,0  61606/02/10KPDr-Pha 
17-1802:32,03  77320/12/09ZMRd25 
17-1802:47,24  58120/12/09ZMRd25 
17-1802:31,86  77529/11/09StrockWien 
17-1802:33,90  74529/11/09StrockWien 
17-1802:34,47  73715/11/09Boubelk 
17-1802:37,62  69425/10/09VCPrahy 
17-18 02:38,71 72728/06/09LMR 
17-18 02:45,10 64628/06/09LMR 
17-18 02:48,61 60730/05/09Vdlo 
17-18 02:45,31 64412/04/09MRDsmf_ 
17-1802:37,83  69128/03/09KoaMem 
17-18 02:37,26 74808/03/09ISM2009 
17-18 02:40,10 70922/02/09ZMR 
17-18 02:47,77 61622/02/09ZMR 
17-18 02:36,49 75908/02/09ZMRd50 
17-18 02:56,28 53108/02/09ZMRd50 
17-1802:42,0  63918/01/09KPDr-Pha 
15-1602:31,97  77430/11/08StrockWien 
15-1602:33,86  74630/11/08StrockWien 
15-1602:41,84  64119/10/08VCPrahy 
15-16 02:43,91 66013/07/08LMR 
15-16 02:46,36 63213/07/08LMR 
15-16 02:50,64 58529/06/08LMR d 
15-16 02:51,22 57929/06/08LMR d 
15-16 02:51,32 57814/06/08Vdlo 
15-16 02:49,48 59708/06/08Praha2008 
15-16 02:51,96 57212/04/08JC_Prahy 
15-1602:41,82  64129/03/08KoaMem 
15-16 02:49,01 60202/03/08ZMR 
15-16 02:49,65 59602/03/08ZMR 
15-16 02:50,37 58810/02/08ZMRd 
15-16 02:52,29 56910/02/08ZMRd 
15-1602:45,07  60416/12/07ZMRd 
15-1602:45,64  59816/12/07ZMRd 
15-1602:48,22  57111/11/07Boubelk 
15-1602:45,0  60503/11/07pKPDD_Pha 
15-16 02:48,14 61215/07/07LMR 
15-16 02:51,85 57315/07/07LMR 
15-16 02:53,67 55501/07/07LMR d 
15-16 02:54,42 54801/07/07LMR d 
15-1602:47,96  57307/04/07KoaMem 
15-16 02:54,53 54711/03/07ISM2007 
15-16 02:53,30 55918/02/07ZMR 
15-16 02:55,06 54218/02/07ZMR 
1402:56,05  49814/10/06PCMoP 
14 02:59,38 50402/07/06LMR A 
1402:54,4  51227/05/06jKP_A_Pha 
14 03:02,17 48129/04/06jKPDD_Pha 
1402:53,4*  52108/04/06KoaMem 
14 03:03,87 46819/03/06SmfDr- 
14 03:00,71 49312/03/06ISM2006 
1402:58,7  47615/01/06KPDr-Pha 
13 03:00,73 49319/06/05LMR A 
1302:59,8  46728/05/05jKP_A_Pha 
1203:01,55  45405/12/04ZMR12 
1203:04,0  43606/11/04pKP_B_Pha 
1203:08,37  40630/10/04PCMoP 
1203:03,8  43702/10/04PCLitomi 
1203:18,5  34722/05/04jKPB_Pha 
1103:51,2  22017/05/03jKPB_Pha 

Celkem bylo v Registru nalezeno 79 vkon zaplavanch v 61 zvodech.