Srovnávací přebory MoP - dlouhé tratě

Vydáno dne 18. 04. 2006 (počet přístupů 2827)


V pátek 14.dubna se konaly další oddílové srovnávací závody na dlouhých tratích. Celkem se v Radlicích sešlo 38 plavců, přičemž největší počet startujících byl na trati 1500 m volný způsob. Výsledky všech startujících jsou dostupné v souboru 0604sop.pdf (45 604 B). K jeho prohlédnutí tedy potřebujete program Acrobat Reader nebo program s ním datově kompatibilní.

V excelovské tabulce 0604sopd.xls (36 352 B) jsou navíc vypsány všechny měřené mezičasy pro plavce z 1.družstva včetně vyčíslení časů na jednotlivé úseky. Pro katagorii můžů je zpracováno v souboru 0604gfus.pdf (296 794 B) i grafické znázornění průběhu závodu na 1500 m volný způsob.