HOFBAUEROV Kateina (03)

Activity Club o.s. Praha
vkony v Registru v discipln 100 m prsa

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
15-16 01:26,25 45607/04/19VCMst 
15-1601:22,9  48019/01/19KPDruz 
15-1601:22,99  47918/11/18PlzSprinty 
15-1601:24,38  45614/10/18VCPrahy 
15-16 01:25,22 47228/04/18jKPDD_Pha 
15-16 01:24,83 47914/04/18JC_Prahy 
15-16 01:25,11 47418/03/18VCOlomouce 
1401:21,99  49710/12/17ZMR14 
1401:21,8  50011/11/17pKP_st_Ph 
1401:22,00  49622/10/17PlzSprinty 
1401:21,76  50107/10/17VCPlzn 
14 01:20,96 55128/06/17LODM_2017 
14 01:21,79 53428/06/17LODM_2017 
1401:23,5  47022/06/17LOP_MoP 
14 01:23,84 49611/06/17LMR14 
14 01:22,99 51104/06/17Praha2017 
1401:20,90  51727/05/17jKP_st_Ph 
14 01:26,21 45629/04/17jKPDD_Pha 
14 01:24,61 48323/04/17VCMst 
14 01:24,81 47901/04/17JC_Prahy 
1401:26,2  42721/01/17KPDr-Pha 
1401:26,67  42014/01/17Neratovice 
13diskv.  -12/11/16pKP_st_Ph 
1301:23,40  47216/10/16PlzSprinty 
1301:25,03  44508/10/16PCMoP 
13 01:25,08 47526/06/16LMR A 
1301:24,2  45928/05/16jKPst_Pha 
1201:25,3  44121/11/15pKPst_Pha 
1201:28,67  39311/10/15VCPrahy 
1201:25,70  43510/10/15PCMoP 
1201:28,51  39507/06/15LMR B 
1201:26,9  41723/05/15jKPst_Pha 
1101:35,6  31323/11/14pKPml_Pha 
1101:39,0  28208/06/14LP11_ 
1101:38,4  28725/05/14jKPml_Pha 
1001:41,9  25908/12/13ZP10_ 
1001:44,4  24117/11/13pKPml_Pha 
1001:47,96  21812/10/13PCMoP 
1001:52,7  19126/05/13jKPml_Pha 

Celkem bylo v Registru nalezeno 39 vkon zaplavanch v 38 zvodech.

vkony zaplavan mimo dobu registrace v SK Motorlet Praha