Sportovní tábor Přimda

Vydáno dne 07. 04. 2017 (počet přístupů 796)


od 1. do 4. června pořádáme plavecký tábor na Přimdě.

Sportovní tábor 1.6. - 4.6.
Vedoucí akce: Radek Žikeš, pripravka@skmop.cz
Místo konání: Přimda
Datum: čtvrtek 1.6. 14.00 - neděle 4.6. cca 15h
Sraz: ve čtvrtek 1. června 2017 ve 13:45 u bazénu v Radlicích
Cena: 2100 kč, cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování, 5x denně stravu, sportoviště + bazén
Částku uhraďte převodem po zveřejnění vybraných účastníků, do 30. 4.2017:
Číslo účtu: 15130051/0100, Variabilní symbol 2803,
Zpráva pro příjemce: jméno plavce, Tábor Přimda
Ubytování a strava: Sportovní areál Přimda (http://www.primda.com/o-nas/)
Bazén: http://www.sport.primda.cz
Doprava: autobusem, odjezd ve čtvrtek 1.6. 14.00 od bazénu v Radlicích
Poznámka: určeno pro plavce přípravky A, kteří budou v případě zájmu doplňováni plavci přípravky B a II. družstva