Třetí písmeno tajenky je shodné se čtvrtým písmenem křestního jména této plavkyně.

z galerie MoP
předchozídalší