Začáteční písmeno příjmení této plavkyně je shodné se šestým písmenem tajenky.

z galerie MoP
předchozídalší