Poslední písmeno tajenky je shodné se čtvrtým písmenem domácího tvaru křestního jména tohoto plavce.

z galerie MoP
předchozí