hlavní organizátoři


Neodpočinuli si ani během závodu. Petr LEDL st. měl při závodech na starosti komentování
a Ivan Žikeš zpracování výsledků.


z galerie MoP
 předchozídalšífoto: B.Holakovská