spokojenost


byla na Lukášovi STŘÍTESKÉM vidět, a to i když bylo ještě stále patrné,
že výkony některých našich plavců poznamenala dlouhodobá absence v přípravě


z galerie MoP
předchozídalší