TRNKOV Michaela (99)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 400 m polohov

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
17-1805:09,93  65415/10/17VCPrahy17 
17-18 05:17,53 63504/06/17Praha2017 
17-18 05:22,48 60704/06/17Praha2017 
17-18 05:24,12 59721/05/17VC_Pard17 
17-1805:20,6  59121/01/17KPDr-Pha 
17-1805:08,86  66116/10/16PlzSprinty 
17-1805:11,65  64316/10/16PlzSprinty 
17-18 05:22,01 60903/07/16LMR 
17-18 05:24,47 59603/07/16LMR 
17-18 05:30,71 56213/03/16VCHradceK 
15-1605:16,26  61611/10/15VCPrahy 
15-1605:31,5  53524/01/15KPDr-Pha 
15-1605:17,29  61012/10/14VCPrahy 
15-16 05:17,42 63613/07/14LMR 
15-16 05:26,95 58213/07/14LMR 
15-16 05:20,21 62006/04/14MRDru 
15-16 05:27,62 57909/03/14MRDsmf_ 
15-1605:27,5  55425/01/14KPDr-Pha 
1405:04,64  68915/12/13ZMR14 
1405:08,3  66416/11/13pKPst_Pha 
14 05:19,38 62409/06/13LMR A 
14 05:21,14 61402/06/13Praha2013 
1405:14,5  62625/05/13jKPst_Pha 
1405:25,0  56726/01/13KPDr-Pha 
1305:19,91  59509/12/12ZMR13 
1305:19,7  59617/11/12pKPst_Pha 
13 05:33,46 54916/06/12LMR A 
13 05:38,91 52303/06/12Praha2012 
1305:31,5  53526/05/12jKPst_Pha 
13 05:46,87 48705/05/12jKPDD_Pha 
1205:38,87  50004/12/11ZMR12 
1205:47,2  46512/11/11pKPst_Pha 

Celkem bylo v Registru nalezeno 32 vkon zaplavanch v 28 zvodech.