ACHEDAK Anton (02)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 100 m znak

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
15-1601:10,21  37118/11/18PlzSprinty 
15-1601:11,32  35410/11/18Landshut 
15-1601:12,35  33914/10/18VCPrahy 
15-16 01:16,12 33715/07/18LMR 
15-16 01:14,56 35927/05/18VC_Pard18 
15-16 01:17,35 32104/06/17Praha2017 
15-16 01:21,01 28029/04/17jKPDD_Pha 
15-16 01:16,85 32805/03/17ISM2017 
1401:16,3  28912/11/16pKP_st_Ph 
1401:17,92  27202/10/16VCTrutnova 
1401:16,67  28524/09/16VCChomutov 
14 01:20,02 29005/06/16Praha2016 
1401:16,3  28928/05/16jKPst_Pha 
14 01:25,39 23930/04/16jKPDD_Pha 
14 01:23,96 25124/04/16VCMst 
14 01:25,03 24209/04/16JC_Prahy 
1301:24,0  21721/11/15pKPst_Pha 
1301:29,0  18225/06/15LOP_MoP 
1301:25,6*  20504/04/15Velikonoce 
13 01:28,84 21228/03/15Vytrvalec 
1301:30,4  17407/02/15Kalich 
1201:33,3  15822/11/14pKPst_Pha 
1201:31,78  16611/10/14PCMoP 
1201:32,4  16324/05/14jKPst_Pha 
12 01:35,33 17212/04/14JC_Prahy 
12 01:37,99 15816/03/14Vytrvalec 
1101:37,4  13925/06/13LOP_MoP 
1101:37,8  13723/06/13LP11_ 
1101:40,6  12626/05/13jKPml_Pha 
11 01:43,92 13313/04/13JC_Prahy 
11 01:41,68 14131/03/13Vytrvalec 
1101:37,25  14002/03/13Velikonoce 
1101:41,6  12326/01/13Kalich 
1001:38,3  13515/12/12MVCKladno 
1001:37,5  13902/12/12ZP10_ 
1001:39,6  13018/11/12pKPml_Pha 
1001:43,9  11526/06/12LOP_MoP 
1001:40,5  12710/06/12LP10_ 
1001:42,0  12127/05/12jKPml_Pha 
1001:44,7  11217/03/12CmPribrami 
1001:47,0  10525/02/12MCLouny 
1001:51,8  9228/01/12MCChodska 
<1001:50,5  9513/11/11pKPml_Pha 
<1001:52,3  9128/06/11LOP_MoP 
<1001:55,1  8429/05/11jKPml_Pha 
<1002:09,8  5929/06/10LOP_MoP 
<10diskv.  -30/05/10jKPml_Pha 

Celkem bylo v Registru nalezeno 47 vkon zaplavanch v 47 zvodech.