NOVOTN Maty (01)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 400 m polohov

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
17-18 04:58,85 58015/07/18LMR 
17-18 05:03,39 55527/05/18VC_Pard18 
17-18 05:01,85 56329/04/18VCOstravy 
17-18 05:08,98 52504/03/18KPDruzSemi 
15-1604:50,06  58726/11/17ZMR_2017 
15-1605:05,26  50422/10/17PlzSprinty 
15-1604:56,94  54715/10/17VCPrahy17 
15-16 05:05,59 54309/07/17LMR 
15-16 05:11,26 51421/05/17VC_Pard17 
15-16 05:17,18 48517/04/16VCPardubic 
15-16 05:13,76 50113/03/16VCHradceK 
15-1605:10,4  47923/01/16KPDr-Pha 
1405:04,03  51006/12/15ZMR14 
1405:06,9  49521/11/15pKPst_Pha 
14 05:37,34 40407/06/15LMR A 
1405:12,0  47223/05/15jKPst_Pha 
1405:33,5  38624/01/15KPDr-Pha 
1305:13,30  46614/12/14ZMR13 
1305:18,3  44422/11/14pKPst_Pha 
1305:28,60  40419/10/14PlzSprinty 
1305:28,60  40419/10/14PlzSprinty 
13 05:38,52 39915/06/14LMR A 
1305:29,5  40024/05/14jKPst_Pha 
1305:43,0  35525/01/14KPDr-Pha 
12diskv.  -15/12/13ZMR12 
1205:55,4  31916/11/13pKPst_Pha 
1206:00,96  30509/06/13LMR B 
1206:13,8  27425/05/13jKPst_Pha 

Celkem bylo v Registru nalezeno 28 vkon zaplavanch v 27 zvodech.