NOVOTN Maty (01)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 200 m prsa

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
17-18 02:35,89 56415/07/18LMR 
17-18 02:40,03 52117/06/18MZVst 
17-18 02:40,94 51317/06/18MZVst 
17-18 02:36,56 55727/05/18VC_Pard18 
17-18 02:36,77 55529/04/18VCOstravy 
17-18 02:33,83 58711/03/18Milano18 
17-18 02:34,40 58104/03/18KPDruzSemi 
17-1802:31,2  56720/01/18KPDruz 
15-1602:27,39  61226/11/17ZMR_2017 
15-1602:33,15  54506/11/17AXISCup17 
15-1602:33,59  54122/10/17PlzSprinty 
15-1602:32,25  55515/10/17VCPrahy17 
15-16 02:31,94 60909/07/17LMR 
15-16 02:33,80 58709/07/17LMR 
15-16 02:38,83 53321/05/17VC_Pard17 
15-16 02:37,22 55029/04/17jKPDD_Pha 
15-16 02:39,84 52323/04/17Graz2017 
15-1602:25,99  63018/12/16ZMR+d 
15-1602:27,35  61218/12/16ZMR+d 
15-1602:31,76  56116/10/16PlzSprinty 
15-16 02:31,48 61519/06/16LMR d 
15-16 02:33,11 59519/06/16LMR d 
15-16 02:33,71 58829/05/16InterWien 
15-16 02:33,73 58829/05/16InterWien 
15-16 02:34,86 57517/04/16VCPardubic 
15-16 02:34,32 58109/04/16JC_Prahy 
15-16 02:32,97 59706/03/16ISM2016 
15-1602:34,9  52723/01/16KPDr-Pha 
1402:30,39  57606/12/15ZMR14 
1402:32,9  54821/11/15pKPst_Pha 
1402:36,51  51118/10/15PlzSprinty 
1402:36,02  51610/10/15PCMoP 
1402:35,25  52426/09/15VCChomutov 
14 02:39,08 53117/06/15LDOH 
14 02:44,31 48217/06/15LDOH 
14 02:39,33 52807/06/15LMR A 
1402:32,9  54823/05/15jKPst_Pha 
14 02:39,84 52311/04/15JC_Prahy 
1402:38,76  49004/04/15Velikonoce 
14 02:38,75 53408/03/15MRDsmf_ 
14 02:38,70 53501/03/15ISM2015 
1402:43,2  45124/01/15KPDr-Pha 
1302:38,39  49321/12/14ZMR+d 
1302:34,87  52714/12/14ZMR13 
1302:38,5  49222/11/14pKPst_Pha 
1302:39,25  48519/10/14PlzSprinty 
1302:39,25  48519/10/14PlzSprinty 
1302:40,78  47111/10/14PCMoP 
1302:41,3  46720/09/14M_Sobotky 
13 02:42,48 49815/06/14LMR A 
1302:39,2  48624/05/14jKPst_Pha 
13 02:47,60 45418/05/14VCPardubic 
13 02:48,36 44812/04/14JC_Prahy 
1302:42,97  45305/04/14Velikonoce 
1302:53,9  37325/01/14KPDr-Pha 
1202:51,35  38915/12/13ZMR12 
1202:57,1  35316/11/13pKPst_Pha 
1202:58,19  34612/10/13PCMoP 
1203:02,0  32521/09/13M_Sobotky 
12 03:03,49 34626/06/13LDOH 
12 03:07,68 32326/06/13LDOH 
1203:01,31  32909/06/13LMR B 
1203:10,0  28625/05/13jKPst_Pha 
12 03:10,20 31113/04/13JC_Prahy 
12 03:13,01 29703/03/13ISM2013 
1103:12,8  27302/12/12ZP11_ 
1103:13,3  27118/11/12pKPml_Pha 
1103:22,4  23610/06/12LP11_ 
1103:44,9  17227/05/12jKPml_Pha 
1003:44,36  17315/10/11PCMoP 

Celkem bylo v Registru nalezeno 70 vkon zaplavanch v 62 zvodech.