PAR Ondej (04)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 200 m voln zpsob

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
15-16 02:02,34 63323/02/20SemiLiga 
15-1601:58,0  65518/01/20KPDruz 
15-1601:52,98  74615/12/19ZMR 
15-16 01:57,86 70823/06/19LMRdd 
15-16 02:01,31 65019/05/19VCM_Pard 
15-16 02:00,22 66813/04/19JC_Prahy 
15-1602:03,9  56619/01/19KPDruz 
1401:57,7  66010/11/18pKP_st_Ph 
14 02:04,22 60501/07/18LMR14 
1402:01,1  60619/05/18jKP_st_Ph 
14 02:05,11 59214/04/18JC_Prahy 
13 02:06,16 57816/12/17Gyor17 
1302:02,64  58310/12/17ZM-SR 
1302:04,4  55911/11/17pKP_st_Ph 
13 02:11,13 51428/06/17LODM_2017 
13 02:12,25 50128/06/17LODM_2017 
13 02:10,55 52111/06/17LMR13 
1302:07,27  52227/05/17jKP_st_Ph 
1302:07,59  51830/04/17JarneM-BAO 
13 02:14,69 47505/03/17ISM2017 
1202:11,85  46904/12/16ZMR12 
1202:12,4  46412/11/16pKP_st_Ph 
1202:18,91  40123/10/16KP_SVK 
1202:19,10  40002/10/16VCTrutnova 
1202:17,84  41126/06/16LMR B 
1202:20,0  39228/05/16jKPst_Pha 
12 02:35,02 31109/04/16JC_Prahy 
1102:30,1  31813/12/15ZP11_ 
1102:32,2  30522/11/15pKPml_Pha 
1102:31,98  30710/10/15PCMoP 
1102:30,40  31614/06/15LP11_ 
1102:37,0  27824/05/15jKPml_Pha 
1102:47,22  23004/04/15Velikonoce 
1002:49,6  22107/12/14ZP10_ 
1002:43,5  24623/11/14pKPml_Pha 
1002:43,99  24411/10/14PCMoP 
1002:50,15  21811/10/14PCMoP 
1002:54,1  20408/06/14LP10_ 
1003:04,0  17325/05/14jKPml_Pha 
<1003:32,0  11318/11/12pKPml_Pha 
<1003:44,9  9506/10/12OSPpMoPdt 

Celkem bylo v Registru nalezeno 41 vkon zaplavanch v 39 zvodech.