PAR Ondej (04)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 100 m motlek

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
15-16 01:01,48 57223/06/19LMRdd 
15-16 01:02,23 55113/04/19JC_Prahy 
1401:03,3  49910/11/18pKP_st_Ph 
14 01:05,62 47001/07/18LMR14 
1401:04,8  46519/05/18jKP_st_Ph 
14 01:06,75 44714/04/18JC_Prahy 
13 01:07,92 42416/12/17Gyor17 
1301:07,1  41911/11/17pKP_st_Ph 
1301:06,11  43822/10/17M-BAO 
13 01:09,07 40311/06/17LMR13 
1301:08,33  39727/05/17jKP_st_Ph 
1301:08,05  40130/04/17JarneM-BAO 
1201:11,06  35304/12/16ZMR12 
1201:10,29  36427/11/16MRSVK 
1201:12,1  33812/11/16pKP_st_Ph 
1201:15,74  29123/10/16KP_SVK 
1201:17,13  27626/06/16LMR B 
1201:19,1  25628/05/16jKPst_Pha 
12 01:21,77 24309/04/16JC_Prahy 
12 01:19,34 26619/03/16Vytrvalec 
12 01:20,40 25606/03/16ISM2016 
1201:17,9  26820/02/16MCChodska 
1201:20,2  24506/02/16Kalich 
1101:16,5  28313/12/15ZP11_ 
1101:26,3  19722/11/15pKPml_Pha 
1101:26,9  19325/06/15LOP_MoP 
1101:25,00  20614/06/15LP11_ 
1101:25,6  20224/05/15jKPml_Pha 
11 01:35,77 15111/04/15JC_Prahy 
11 01:36,03 15028/03/15Vytrvalec 
1101:38,0  13407/02/15Kalich 
1001:38,0  13407/12/14ZP10_ 
1001:40,3  12523/11/14pKPml_Pha 
1001:40,92  12311/10/14PCMoP 
1001:46,6  10426/06/14LOP_MoP 
1001:41,4  12108/06/14LP10_ 
1001:42,8  11625/05/14jKPml_Pha 
1001:42,7  11708/02/14MCChodska 
<1001:51,66  9112/10/13PCMoP 
<1001:56,9  7925/06/13LOP_MoP 

Celkem bylo v Registru nalezeno 40 vkon zaplavanch v 40 zvodech.