HRDLIKA Matj (04)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 50 m voln zpsob

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
15-1600:25,61  55901/12/19VaC_ZLIN 
15-1600:26,1  52826/10/19pKPDD_Pha 
15-16 00:27,22 49227/04/19jKPDD_Pha 
15-16 00:27,03 50313/04/19JC_Prahy 
15-16 00:27,34 48607/04/19VCMst 
1400:26,38  51202/12/18ZMR14 
1400:26,7  49410/11/18pKP_st_Ph 
14~00:27,3  46210/11/18pKP_st_Ph 
14 ~00:27,62 47101/07/18LMR14 
14 00:27,71 46601/07/18LMR14 
1400:27,4  45728/06/18LOP_MoP 
14 00:27,82 46103/06/18Praha2018 
1400:27,7  44219/05/18jKP_st_Ph 
1300:28,62  40110/12/17ZMR13 
1300:28,6  40211/11/17pKP_st_Ph 
13~00:29,19  37814/10/17PCMoP_2017 
13 00:29,43 38928/06/17LODM_2017 
1300:29,8  35522/06/17LOP_MoP 
13 00:29,31 39404/06/17Praha2017 
1300:29,58  36327/05/17jKP_st_Ph 
13 00:30,05 36629/04/17jKPDD_Pha 
13 00:29,86 37323/04/17VCMst 
13 00:29,89 37201/04/17JC_Prahy 
1300:29,89  35214/01/17Neratovice 
1200:30,31  33704/12/16ZMR12 
1200:30,0  34812/11/16pKP_st_Ph 
12~00:30,9  31828/06/16LOP_MoP 
1200:30,9  31828/06/16LOP_MoP 
1200:31,20  30926/06/16LMR B 
12 00:31,00 33305/06/16Praha2016 
1200:30,5  33128/05/16jKPst_Pha 
1200:30,7  32505/05/16OSPjMoP 
12 00:30,96 33409/04/16JC_Prahy 
12 00:31,20 32719/03/16Vytrvalec 
1200:31,1  31220/02/16MCChodska 
1200:31,6  29806/02/16Kalich 
1100:32,2  28107/11/15OSPpMoP 
1100:33,60  24814/06/15LP11_ 
1100:33,7  24524/05/15jKPml_Pha 
1000:33,7  24507/12/14ZP10_ 
1000:34,2  23523/11/14pKPml_Pha 
1000:34,5  22908/06/14LP10_ 
1000:35,4  21225/05/14jKPml_Pha 

Celkem bylo v Registru nalezeno 43 vkon zaplavanch v 40 zvodech.

vkony zaplavan mimo dobu registrace v SK Motorlet Praha