EBOV Kristna (04)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 50 m voln zpsob

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
15-16 00:31,58 45127/04/19jKPDD_Pha 
15-16 00:31,64 44807/04/19VCMst 
1400:30,3  48510/11/18pKP_st_Ph 
14~00:31,0  45310/11/18pKP_st_Ph 
1400:30,81  46214/10/18VCPrahy 
14 00:32,25 42303/06/18Praha2018 
1400:31,5  43219/05/18jKP_st_Ph 
14 00:31,78 44214/04/18JC_Prahy 
1400:31,33  43920/01/18Neratovice 
1300:31,4  43611/11/17pKP_st_Ph 
13~00:32,31  40014/10/17PCMoP_2017 
13 00:33,23 38704/06/17Praha2017 
1300:32,14  40727/05/17jKP_st_Ph 
13 00:32,48 41423/04/17VCMst 
13 00:32,75 40405/03/17ISM2017 
1200:34,2  33712/11/16pKP_st_Ph 
1200:34,0  34328/06/16LOP_MoP 
12~00:35,6  29928/06/16LOP_MoP 
12 00:35,55 31605/06/16Praha2016 
1200:34,5  32928/05/16jKPst_Pha 
12~00:34,8  32028/05/16jKPst_Pha 
1200:36,6  27505/05/16OSPjMoP 
12 00:36,55 29109/04/16JC_Prahy 
1200:36,8  27102/04/16OSPmMoP 
1100:36,8  27122/11/15pKPml_Pha 
1100:37,5  25607/11/15OSPpMoP 
1100:39,2  22425/06/15LOP_MoP 
1100:42,1  18124/05/15jKPml_Pha 
<10~00:42,5  17624/05/15jKPml_Pha 
11 00:42,11 19011/04/15JC_Prahy 
1100:45,1  14714/02/15MCChodska 
1000:44,1  15723/11/14pKPml_Pha 
1000:45,3  14508/11/14OSPpMoP 
1000:45,3  14508/11/14OSPpMoP 

Celkem bylo v Registru nalezeno 34 vkon zaplavanch v 29 zvodech.