KOPECK Tereza (91)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 200 m voln zpsob

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
>18 02:28,28 47503/06/12Praha2012 
17-18 02:29,25 46607/06/09Praha2009 
17-18 02:30,41 45630/05/09Vdlo 
17-18 02:31,58 44514/06/08Vdlo 
15-1602:24,13  49511/11/07Boubelk 
15-1602:24,8  48903/11/07pKPDD_Pha 
15-1602:27,50  46214/10/07PlzSprinty 
15-16 02:26,95 48803/06/07Praha2007 
15-16 02:31,35 44721/04/07JC_Prahy 
15-1602:26,99  46717/12/06ZMRd 
15-1602:24,94  48712/11/06Boubelk 
15-16 02:29,74 46204/06/06Praha2006 
15-16 02:28,07 47721/05/06VCBud 
15-16 02:31,64 44529/04/06jKPDD_Pha 
15-16 02:31,89 44222/04/06JC_Prahy 
15-16 02:28,51 47319/03/06SmfDr- 
1402:24,3  49412/11/05pKP_A_Pha 
1402:31,2  42929/10/05pKPDD_Pha 
1402:21,53  52315/10/05PCMoP 
1402:24,58  49115/10/05PCMoP 
14 02:24,92 50919/06/05LMR A 
14 02:25,10 50706/06/05Praha2005 
1402:19,7  54428/05/05jKP_A_Pha 
14 02:26,91 48916/04/05JC Prahy 
14 02:33,46 42913/03/05ISM2005 
1302:27,14  46605/12/04ZMR13 
1302:24,3  49413/11/04pKP_A_Pha 
1302:30,30  43730/10/04PCMoP 
1302:28,1  45729/05/04jKPA_Pha 
1302:24,74  48928/03/04Velikonoce 
13 02:31,43 44614/03/04ISM2004 
1202:26,04  47614/12/03ZMR B 
1202:25,4  48308/11/03pKPB_Pha 
1202:23,7  50026/06/03OdP MoP 
12 02:29,20 46722/06/03LMR B 
1202:25,9  47817/05/03jKPB_Pha 
1202:26,5  47206/04/03Velikonoce 
1102:31,7  42509/11/02pKPB_Pha 
1102:35,5  39518/05/02jKPB_Pha 
1002:44,4  33402/12/01pKPC_Pha 
1003:04,1  23811/05/01jKPC_Pha 

Celkem bylo v Registru nalezeno 41 vkon zaplavanch v 40 zvodech.