KOPECK Tereza (91)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 100 m znak

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
>18 01:12,14 55215/07/12LMR 
>18 01:13,67 51903/06/12Praha2012 
>18 01:13,02 53305/05/12jKPDD_Pha 
>18 01:13,13 53022/04/12MRDru 
>18 ~01:13,76 51711/03/12MRDsmf_ 
>18 01:13,84 51511/03/12MRDsmf_ 
>1801:10,0  55428/01/12KPDr-Pha 
>1801:09,00  57918/12/11ZMR+d 
>18~01:09,15  57518/12/11ZMR+d 
>1801:09,64  56320/11/11VCBrna 
>1801:11,4  52205/11/11pKPDD_Pha 
>1801:10,60  54023/10/11PlzSprinty 
>18 01:13,13 53010/07/11LMR 
>18 01:14,15 50905/06/11Praha2011 
>18 01:13,82 51524/04/11MRDru 
>18 01:12,68 54010/04/11MRDsmf_ 
>18 01:14,40 50413/03/11Vytrvalec 
>1801:09,9  55719/02/11KPDr-Pha 
>1801:09,40  56914/11/10VCBrna 
>1801:10,20  55024/10/10VCPrahy 
>1801:09,82  55917/10/10PlzSprinty 
>18 01:12,02 55511/07/10LMR 
>18 ~01:12,25 55011/07/10LMR 
>18 01:13,18 52911/07/10LMR 
>18 01:11,73 56218/04/10MRDru 
>18 01:11,50 56711/04/10MRDsmf_ 
>18 01:11,13 57614/03/10ZMR 
>18 01:11,69 56314/03/10ZMR 
>1801:08,9  58106/02/10KPDr-Pha 
17-18~01:07,15  62820/12/09ZMRd25 
17-1801:07,73  61220/12/09ZMRd25 
17-1801:07,85  60920/12/09ZMRd25 
17-1801:07,05  63129/11/09StrockWien 
17-1801:08,69  58729/11/09StrockWien 
17-1801:09,38  56925/10/09VCPrahy 
17-1801:09,12  57618/10/09PlzSprinty 
17-18 01:13,62 52028/06/09LMR 
17-1801:11,4  52223/06/09LOP_MoP 
17-18 01:14,19 50814/06/09LMR d 
17-18 01:13,71 51807/06/09Praha2009 
17-18 01:13,8* 51607/06/09Praha2009 
17-18 01:17,33 44830/05/09Vdlo 
17-18 01:13,40 52408/05/09jKPDD_Pha 
17-18 01:13,06 53212/04/09MRDsmf_ 
17-18 01:12,84 53708/03/09ISM2009 
17-18 01:12,99 53322/02/09ZMR 
17-18 01:13,33 52608/02/09ZMRd50 
17-1801:13,4  48118/01/09KPDr-Pha 
17-18~01:13,9  47118/01/09KPDr-Pha 
17-1801:10,18  55030/11/08StrockWien 
17-1801:11,32  52426/10/08PlzSprinty 
17-1801:12,80  49319/10/08VCPrahy 
17-1801:13,5  47926/08/08LOP_MoP 
17-18 01:14,25 50729/06/08LMR d 
17-18 01:17,89 43914/06/08Vdlo 
17-18 01:20,24 40127/04/08jKPDD_Pha 
17-18 01:18,38 43130/03/08JCiliny 
17-18 01:16,18 46910/02/08ZMRd 
15-1601:13,40  48116/12/07ZMRd 
15-1601:15,13  44811/11/07Boubelk 
15-1601:14,8  45403/11/07pKPDD_Pha 
15-1601:17,19  41314/10/07PlzSprinty 
15-1601:14,5  46028/06/07LOP_MoP 
15-16 01:18,51 42921/04/07JC_Prahy 
15-16diskv.  -12/11/06Boubelk 
15-1601:16,80  42022/10/06PlzSprinty 
15-1601:16,97  41715/10/06VCPrahy 
15-1601:15,2  44729/06/06LOP_MoP 
15-16 01:22,33 37210/06/06Vdlo 
14 01:21,64 38130/04/05jKPDD_Pha 
1301:19,6  37706/11/04pKPDD_Pha 
1301:18,70  39017/04/04ZvMldee 
1201:20,97  35822/03/03VC Slvie 
12 01:23,25 35916/03/03Vytrvalec 
1101:26,0  29918/05/02jKPB_Pha 

Celkem bylo v Registru nalezeno 75 vkon zaplavanch v 65 zvodech.