KOPECK Tereza (91)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 200 m znak

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
>18 02:35,58 54315/07/12LMR 
>18 02:37,80 52115/07/12LMR 
>18 02:37,71 52203/06/12Praha2012 
>18 02:40,21 49822/04/12MRDru 
>18 02:41,38 48711/03/12MRDsmf_ 
>1802:34,0  51728/01/12KPDr-Pha 
>1802:30,63  55318/12/11ZMR+d 
>1802:33,19  52620/11/11VCBrna 
>1802:32,0  53805/11/11pKPDD_Pha 
>18 02:37,34 52510/07/11LMR 
>18 02:39,25 50705/06/11Praha2011 
>18 02:38,23 51624/04/11MRDru 
>18 02:39,58 50310/04/11MRDsmf_ 
>1802:32,4  53419/02/11KPDr-Pha 
>1802:28,64  57514/11/10VCBrna 
>1802:28,4  57806/11/10pKPDD_Pha 
>1802:28,54  57624/10/10VCPrahy 
>18 02:35,18 54811/07/10LMR 
>18 02:36,40 53511/07/10LMR 
>18 02:35,35 54618/04/10MRDru 
>18 02:34,53 55411/04/10MRDsmf_ 
>18 02:32,59 57614/03/10ZMR 
>18 02:35,13 54814/03/10ZMR 
>1802:27,3  59106/02/10KPDr-Pha 
17-1802:26,13  60520/12/09ZMRd25 
17-1802:31,13  54720/12/09ZMRd25 
17-1802:28,23  58029/11/09StrockWien 
17-1802:28,56  57629/11/09StrockWien 
17-1802:28,35  57915/11/09Boubelk 
17-1802:29,62  56425/10/09VCPrahy 
17-18 02:35,34 54628/06/09LMR 
17-18 02:37,81 52128/06/09LMR 
17-18 02:37,24 52614/06/09LMR d 
17-18 02:37,72 52114/06/09LMR d 
17-18 02:37,64 52212/04/09MRDsmf_ 
17-18 02:39,06 50822/02/09ZMR 
17-18 02:39,13 50822/02/09ZMR 
17-18 02:37,45 52408/02/09ZMRd50 
17-18 02:39,07 50808/02/09ZMRd50 
17-1802:39,4  46618/01/09KPDr-Pha 
17-1802:30,23  55730/11/08StrockWien 
17-1802:30,66  55230/11/08StrockWien 
17-1802:32,27  53526/10/08PlzSprinty 
17-1802:33,77  52019/10/08VCPrahy 
17-18 02:40,30 49729/06/08LMR d 
17-18 02:46,75 44108/06/08Praha2008 
17-18 02:43,98 46427/04/08jKPDD_Pha 
17-18 02:47,30 43730/03/08JCiliny 
17-18 02:40,00 50010/02/08ZMRd 
15-1602:37,39  48516/12/07ZMRd 
15-1602:39,88  46211/11/07Boubelk 
15-1602:39,0  47003/11/07pKPDD_Pha 
15-1602:39,43  46621/10/07VCPrahy 
1102:57,1  34009/11/02pKPB_Pha 
1103:00,1  32318/05/02jKPB_Pha 

Celkem bylo v Registru nalezeno 55 vkon zaplavanch v 45 zvodech.