VYSKOIL Tom (92)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 100 m voln zpsob

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
>1800:54,96  60413/12/15ZMR+d 
>1800:55,66  58111/10/15VCPrahy 
>1800:55,6  58324/01/15KPDr-Pha 
>1800:55,6  58325/01/14KPDr-Pha 
>1800:53,30  66216/12/12ZMR+d 
>18 00:54,72 65715/07/12LMR 
>18 00:54,86 65215/07/12LMR 
>1800:55,6  58326/06/12LOP_MoP 
>18 00:55,55 62803/06/12Praha2012 
>18 00:56,04 61122/04/12MRDru 
>1800:53,53  65318/12/11ZMR+d 
>1800:52,92  67620/11/11VCBrna 
>1800:54,51  61916/10/11VCPrahy 
>18 00:54,90 65010/07/11LMR 
>18 00:55,39 63310/07/11LMR 
>18 ~00:55,53 62810/07/11LMR 
>1800:56,1  56828/06/11LOP_MoP 
>18 00:56,19 60605/06/11Praha2011 
>18 00:56,70 59030/04/11jKPDD_Pha 
>18 ~00:55,26 63824/04/11MRDru 
>18 00:55,68 62324/04/11MRDru 
>18 00:55,84 61810/04/11MRDsmf_ 
>18 00:56,35 60113/03/11Vytrvalec 
>1800:54,4  62319/02/11KPDr-Pha 
17-1800:53,75  64519/12/10ZMRd 
17-1800:55,06  60019/12/10ZMRd 
17-1800:54,43  62214/11/10VCBrna 
17-1800:55,91  57324/10/10VCPrahy 
17-18 00:56,29 60311/07/10LMR 
17-1800:54,5  61929/06/10LOP_MoP 
17-18 00:56,43 59927/06/10LMR d 
17-18 00:56,62 59327/06/10LMR d 
17-18 ~00:56,95 58227/06/10LMR d 
17-18 00:56,93 58312/06/10Vdlo 
17-18 00:56,00 61306/06/10Praha2010 
17-18 00:56,49 59708/05/10jKPDD_Pha 
17-18 00:56,21 60618/04/10MRDru 
17-18 00:55,97 61411/04/10MRDsmf_ 
17-18 00:55,41 63214/03/10ZMR 
17-1800:54,1  63306/02/10KPDr-Pha 
17-1800:52,66  68620/12/09ZMRd25 
17-1800:53,14  66820/12/09ZMRd25 
17-1800:53,52  65429/11/09StrockWien 
17-1800:54,67  61315/11/09Boubelk 
17-1800:53,62  65018/10/09PlzSprinty 
17-18 00:55,79 62028/06/09LMR 
17-1800:54,4  62323/06/09LOP_MoP 
17-18 00:56,33 60214/06/09LMR d 
17-18 00:56,62 59307/06/09Praha2009 
17-18 00:57,50 56630/05/09Vdlo 
17-18 00:56,54 59519/04/09MRDru 
17-18 00:56,39 60012/04/09MRDsmf_ 
17-18 00:56,49 59708/03/09ISM2009 
17-18 00:57,17 57608/02/09ZMRd50 
17-1800:55,4  58918/01/09KPDr-Pha 
15-1600:55,17  59730/11/08StrockWien 
15-1600:56,61  55219/10/08VCPrahy 
15-1600:57,1  53826/08/08LOP_MoP 
15-16 00:59,05 52229/06/08LMR d 
15-16 00:58,43 53914/06/08Vdlo 
15-16 00:57,85 55608/06/08Praha2008 
15-16 00:58,17 54727/04/08jKPDD_Pha 
15-16 00:58,52 53712/04/08JC_Prahy 
15-16 00:57,98 55209/03/08ISM2008 
15-16 00:59,70 50610/02/08ZMRd 
15-1600:57,88  51725/11/07VCBrna 
15-1600:57,96  51518/11/07VCZnojma 
15-1600:59,00  48821/10/07VCPrahy 
15-1600:57,44  52914/10/07PlzSprinty 
15-1600:57,6  52428/06/07LOP_MoP 
15-16 01:00,11 49509/06/07Vdlo 
15-16 00:59,89 50103/06/07Praha2007 
15-16 01:01,24 46820/05/07VCChomutov 
15-16 01:01,73 45721/04/07JC_Prahy 
15-16 00:59,53 51025/03/07SmfDr- 
15-16 00:58,85 52811/03/07ISM2007 
15-16 01:00,22 49304/02/07VCBud 
15-1600:58,6  49827/01/07KPDr-Pha 
1400:58,34  50510/12/06ZMR14 
1400:57,8  51911/11/06pKPA_Pha 
1400:59,5  47604/11/06pKPDD_Pha 
1400:59,07  48622/10/06PlzSprinty 
1400:59,78  46915/10/06VCPrahy 
1400:59,50  47614/10/06PCMoP 
14 00:59,54 51002/07/06LMR A 
1400:59,4  47829/06/06LOP_MoP 
14 01:00,58 48410/06/06Vdlo 
14 01:01,16 47004/06/06Praha2006 
1400:58,1  51127/05/06jKP_A_Pha 
14 01:01,91 45321/05/06VCBud 
14 01:00,11 49529/04/06jKPDD_Pha 
14 00:59,93 50022/04/06JC_Prahy 
1301:00,17  46011/12/05ZMR13 
1301:00,1  46212/11/05pKP_A_Pha 
1301:02,3  41429/10/05pKPDD_Pha 
1301:00,35  45615/10/05PCMoP 
1301:01,3  43523/06/05LOP_MoP 
13 01:02,84 43419/06/05LMR A 
13 01:02,94 43112/06/05Vdlo 
1301:02,6  40928/05/05jKP_A_Pha 
13 01:05,28 38716/04/05JC Prahy 
13 01:07,39 35213/03/05ISM2005 
1201:07,65  32405/12/04ZMR12 
1201:05,9  35006/11/04pKP_B_Pha 
1201:08,39  31330/10/04PCMoP 
12 01:09,94 31412/06/04Vdlo 
1201:09,7  29622/05/04jKPB_Pha 
1101:15,7  23108/11/03pKPB_Pha 
1101:19,0  20326/06/03OdP MoP 
1101:24,5  16617/05/03jKPB_Pha 

Celkem bylo v Registru nalezeno 110 vkon zaplavanch v 102 zvodech.

vkony zaplavan mimo dobu registrace v SK Motorlet Praha