VYSKOIL Tom (92)

SK Motorlet Praha
vkony v Registru v discipln 100 m znak

  kat.  as (25) as (50)  body datumzvod 
>1801:03,42  50408/11/15AXIS Cup 
>1801:04,8  47225/01/14KPDr-Pha 
>18 01:04,71 54915/07/12LMR 
>1801:07,8  41226/06/12LOP_MoP 
>18 01:05,28 53503/06/12Praha2012 
>18 01:05,20 53722/04/12MRDru 
>18 01:03,49 58111/03/12MRDsmf_ 
>1801:01,77  54518/12/11ZMR+d 
>1801:01,06  56523/10/11PlzSprinty 
>1801:00,69  57516/10/11VCPrahy 
>18 ~01:04,89 54410/07/11LMR 
>1801:04,9  47028/06/11LOP_MoP 
>18 01:04,06 56605/06/11Praha2011 
>18 01:03,16 59024/04/11MRDru 
>18 01:04,70 54910/04/11MRDsmf_ 
>18 01:04,73 54813/03/11Vytrvalec 
17-1801:01,53  55217/10/10PlzSprinty 
17-18 01:06,15 51412/06/10Vdlo 
17-18 01:04,36 55808/05/10jKPDD_Pha 
17-18 01:06,46 50711/04/10MRDsmf_ 
17-1801:03,96  49118/10/09PlzSprinty 
17-18 01:06,61 50307/06/09Praha2009 
17-18 01:14,03 36730/05/09Vdlo 
17-18 01:06,65 50208/03/09ISM2009 
15-1601:05,34  46130/11/08StrockWien 
15-1601:06,1  44501/11/08pKPDD_Pha 
15-1601:05,06  46726/10/08PlzSprinty 
15-1601:05,77  45219/10/08VCPrahy 
15-1601:10,0  37526/08/08LOP_MoP 
15-16 01:06,88 49729/06/08LMR d 
15-16 01:10,74 42014/06/08Vdlo 
15-16 01:08,16 47008/06/08Praha2008 
15-16 01:09,33 44612/04/08JC_Prahy 
15-16 01:09,08 45130/03/08JCiliny 
15-16 01:09,61 44110/02/08ZMRd 
15-1601:08,16  40618/11/07VCZnojma 
15-1601:07,66  41514/10/07PlzSprinty 
15-16 01:11,84 40121/04/07JC_Prahy 
1401:11,58  35110/12/06ZMR14 
1401:09,1  39011/11/06pKPA_Pha 
1401:09,6  38104/11/06pKPDD_Pha 
1401:10,12  37314/10/06PCMoP 
14 01:13,09 38129/04/06jKPDD_Pha 
1201:22,4  23006/11/04pKP_B_Pha 
12diskv.  -30/10/04PCMoP 
1201:27,0  19524/06/04OP_MoP 
1201:24,2  21522/05/04jKPB_Pha 
1101:34,1  15408/11/03pKPB_Pha 
1101:44,3  11317/05/03jKPB_Pha 

Celkem bylo v Registru nalezeno 49 vkon zaplavanch v 49 zvodech.

vkony zaplavan mimo dobu registrace v SK Motorlet Praha