Výbor oddílu plavání

Vydáno dne 04. 02. 2013 (počet přístupů 3387)


Výbor oddílu sestává ze zástupců rodičů a trenérů. Schází se čtyřikrát do roka. Výbor organizuje chod oddílu. Jedná s vedením Sportovního klubu a s plaveckým svazem. Výbor oddílu dále schvaluje členské poplatky a podává žádosti o granty.

Výbor má zpravidla lichý počet členů. Je volen na čtyři roky valnou hromadou oddílu plavání, kde může hlasovat každý člen oddílu starší osmnácti let. Aktuální složení výboru naleznete v kontaktech.


autor: mtb | komentářů: 0