Praha není Brno

Vydáno dne 02. 04. 2004 (počet přístupů 2039)


V pražských plaveckých oddílech je registrováno přibližně 1000 plavců. Dvě třetiny z nich patří do kategorie žactvo. Plaveckých žákovských závodů se přesto v Praze moc nepořádá.

Vedle jarních a podzimních Krajských přeborů žactva je to už jen Velká cena Slávie Praha a Velikonoční závody Olympu Praha. Pouze KPŽ jsou ale dostupné všem. O zbývající dva závody je většinou velký zájem a kvalifikuje se na ně obvykle méně jak 20% z celkového počtu registrovaných mladších a starších pražských žáků.

Právě pro tyto žákovské kategorie jsou oba závody vypsány. Pro jedenáctileté a třináctileté plavce je ovšem šance na úspěšnou kvalifikaci menší. Proto většina takto starých pražských plavců je pak ve stejné situaci jako plavci v kategorii nejmladší žactvo. V Praze se zúčastní ?otevřených závodů pro registrované plavce? maximálně dvakrát ročně, tzn. pouze KPŽ.

Dlouhodobé zlepšení situace asi nepřinesou ani žákovské závody chystané Motorletem na letošní podzim. Možná totiž budou pouze krokem pro obnovení Velké ceny Prahy, tradičního podzimního závodu pro dospělé. Pražští žáci budou tedy i nadále závodit spíše mimo Prahu. Ovšem i na mimopražské závody je potřeba se kvalifikovat. Většinou se tedy opět jedná o oněch necelých 20%, kteří mají účast téměř jistou. Ostatní se o účasti či neúčasti dozvědí někdy až na poslední chvíli.

Domníváme se, že neschopnost pražských oddílů uspořádat dostatečný počet žákovských závodů negativně přispívá k zájmu o pražské žákovské plavání. Například v Brně je ve čtyřech plaveckých oddílech registrováno téměř 800 plavců. V žákovském věku jich je zhruba 50%. Znamená to asi, že zájem o plavání je v Brně mezi žáky více jak dvojnásobně vyšší než v Praze. Propagace žákovského plavání zřejmě v Brně nekončí ?náborovým letákem?. Pro všechny tři žákovské věkové kategorie pořádají brněnské oddíly ?otevřené? závody. V loňském roce jich bylo bez KPŽ sedm.

Přitom například na počátku roku 2003 bylo v Praze registrováno přibližně 650 žáků. Alespoň jednoho KPŽ 2003 se zúčastnilo téměř 500 z nich a z toho přibližně 350 patřilo do kategorie mladší nebo starší žactvo. Na alespoň jednom ze dvou loňských ?otevřených? pražských závodů mělo možnost startovat pouze 56 pražských žáků.

Každý podzim probíhá jednání zástupců pražských plaveckých oddílů. Dohaduje se například zabezpečení Krajských přeborů v následujícím roce. Snad lze na tomto jednání nalézt i řešení, které by dalo reálnou šanci podstatně většímu počtu pražských žáků zúčastnit se vedle KPŽ alespoň ještě dalších dvou otevřených pražských žákovských plaveckých závodů. Možná, že by k tomu přispěla i realizace některého z následujících návrhů:
  • Soutěž družstev v Praze doplnit o samostatně počítané ?redukované? soutěže družstev mladších a starších žáků. Stejně některé pražské oddíly staví B a C družstva, která jsou složena i z plavců těchto věkových kategorií. Příležitost zaplavat si na čas by se tak přeměnila ve skutečný závod, který by navíc o výkonnosti jednotlivých oddílů vypovídal objektivněji než systém bodování umístění na KPŽ.

  • V únoru pořádat ?velký? závod pro mladší a nejmladší žactvo. Přípravky oddílů jsou ještě plné dětí, které se od podzimu hodně naučily. Měly by mít možnost poměřit se například s vrstevníky z ostatních pražských klubů. Možná, že by se tak zpomalil ?jarní úbytek? plavců, což by určitě prospělo hospodaření některých oddílů.

  • Pořádat v dubnu v Podolí ?velký žákovský závod? pro mladší a starší žactvo s dostatečným počtem garantovaných startovních příležitostí i pro pražské žáky s ?nerepublikovou? výkonností.
Propagaci žákovského plavání v Praze by prospělo, kdyby se podzimní KPŽ A nepořádaly na Strahově. Přimlouváme se za to, aby se tento závod konal na divácky přívětivějším bazénu. Pro většinu pražských čtrnáctiletých plavců je to poslední žákovský závod, pro mnohé i poslední plavecký závod vůbec. Neškodilo by tedy doplnit závod o ?slavnostní rozloučení a případně vyhlášení celkově nejúspěšnějších plavců končícího ročníku za pětileté období?. Možná by se našla i nějaká věcná cena, když už SKPP nemá prostředky na zabezpečení medailí pro vlastní krajské přebory.


autor: mtb | komentářů: 0