Nejúspěšnější žákovské oddíly v TOP32

Vydáno dne 02. 03. 2005 (počet přístupů 4001)


V článku Investice do budoucnosti jsme kritizovali způsob výběru oddílů do nichž jsou směřovány dotace na talentovanou mládež. Z komentáře pana Jana Srba k tomuto článku vyplynulo, že pokud se podle určujícího klíče mezi nejlépe hodnocenými oddíly objeví i oddíl, kde žádnou mládež nemají, je automaticky vyřazen. Myslíme si, že podstatně vhodnější by bylo změnit klíč a skutečně ukázat na "oddíly s propracovaným systémem péče o mládež".

Domníváme se totiž, že žákovská kategorie by se měla hodnotit samostatně. Vycházíme z předpokladu, že v mnoha oddílech je nereálné vytvořit dobré podmínky pro trénink dorostenců a dospělých. Jsou ale přesto schopny v oblasti žákovského plavání dosahovat dobrých výsledků. Navíc v žákovském věku je vazba na bydliště o poznání větší než v pozdějším období.

Protože už samotné hodnocení pouze na základě výsledků na žákovských MČR považujeme za pochybení ze strany ČSPS, vyhodnotili jsme pomocí TOP32 výkony v žákovských kategoriích za celý loňský rok. Obodovali jsme umístění v žebříčku TOP32 do dvacátého místa obdobným způsobem jako se bodují oddíly za umístění v závodě. Bodově jsme zvýhodnili první tři místa, takže přidělováno bylo 25, 22, 19, 17, 16, ...až 1 bod. Při tomto způsobu bodování se ale vůbec nerespektuje konkurence v dané disciplíně a ročníku.

Proto jsme zároveň vyhodnotili podle bodových tabulek Fina i nejkvalitnější výkony. Pro každou věkovou kategorii jsme vypočítali z bodových hodnot žákovských rekordů platných na konci roku 2003 průměr bodové hodnoty rekordu u žákyň a žáků. Z této hodnoty jsme pak stanovili tři hranice: 95%, 85% a 75% bodové hodnoty průměru rekordů a v přehledu vyznačili všechny výkony lepší nebo rovny než uvedené hranice. Při tomto zjednodušujícím postupu jsou znevýhodněny kvalitní výkony na motýlkářských tratích. Bodové hodnoty žákovských rekordů pro tento styl jsou totiž o poznaní nižší než v ostatních disciplínách.

Přesnější stanovení bodové hodnoty "velmi kvalitního výkonu" vzhledem k věku a disciplíně je spíše úkolem pro odborníky. Jako laici si na to netroufáme, ale považujeme na takovémto principu založené hodnocení za nejobjektivnější. Otázkou ovšem je, zda hodnotit práci v žákovských oddílech pouze podle zaplavaných časů resp. umístění v závodech. Zohlednit by se určitě měla i jiná hlediska, například aktivita při organizování závodů nebo podílení se na přípravě nejmladšího žactva (jako např. v Kometě Brno).

Zaměřili jsme se i na úspěšnost sportovních tříd. Zdá se nám totiž, že je plavecká sekce ČSPS výrazně preferuje. Z vypracovaných tabulek je zřejmé, že v některých sportovních třídách jsou výsledky velmi dobré. To se týký ale zhruba pouze jedné třetiny z 16 sportovních tříd. U druhé třetiny by se spíše mělo hovořit o průměrných výsledcích a poslední třetina zatím přesvědčivé výsledky nemá. Tedy alespoň ne v loňském roce. Na tom nic nemění ani suverénní prvenství Komety Brno při bodování podle umístění nebo KIN České Budějovice při hodnocení podle počtu plavců, kteří již v žákovském věku prokázali velmi vysokou výkonnost.

Dobrovolné trenéry a funkcionáře plaveckého oddílu Motorlet snad potěší po prostudování tabulek alespoň to, že kdyby plavecká sekce ČSPS opravdu hledala oddíly, kde se o mládež starají a navíc mají i kvalitní výsledky, jejich práci by těžko mohla přehlédnout.


autor: mtb | komentářů: 14