KPŽ mladší 2008-2009 hodnocení

Vydáno dne 03. 06. 2019 (počet přístupů 773)


Na přeborech mladšího žactva převládala určitě pozitiva. Z nominovaných 38 plavců jich nastoupilo 33, což považuji za úspěch.Nezaznamenali jsme jediný kázeňský přestupek a tak jsme se mohli opravdu zaměřit jen na plavání a povzbuzování.

Nerad hodnotím zaplavané nebo nezaplavané osobáky, důležité pro mě je, zda si plavec uvědomí, co v závodě dělal a zda do závodu dá v daný moment maximální možné úsilí. Pokud se tak stane, je pro mě závod úspěšný a zaplavaný čas je v ten moment vedlejší.  A jelikož většina dětí hodnotila svoje vystoupení po odplavání pozitivně, pak i pro nás trenéry, byly závody úspěšné.

Pokud mám zmínit nějaké negativum, tak to, že některé děti přišly na závody naprosto nevybavené. V jednom případě měl plavec pouze plavky! Nad tím se vždy pozastavuji a popravdě nevím jak mám toto řešit, jelikož chyba u takto malého dítěte určitě není na jeho straně...

Sportovcům tedy patří pochvala a povzbuzení do konce sezony a velké poděkování patří organizátorům za kvalitní přípravu celých závodů. Také velmi  děkujeme paní Pavle Lhotové za psaní diplomů.