Role rodiče

Vydáno dne 19. 11. 2019 (počet přístupů 1879)


Pokud chceme, aby oddíl plavání naplňoval svoje vize, musí fungovat spolupráce mezi rodiči, plavci a trenéry. Úspěch mladého plavce velmi závisí na tom, jak tato spolupráce funguje. Obracíme se na Vás s prosbou, abyste se intenzivně zajímali o sportovní činnost svého plavce, příslušné družstvo a o celkové dění v oddíle plavání.

Odvedli jste velký kus práce ve výchově svého dítěte. Vy vytváříte prostředí, ve kterém vyrůstá. Vaše dítě je výsledkem Vašich hodnot a jste jeho vzorem. Je ale v lidské povaze, že rodič nedokáže být nezaujatý a objektivní, co se týče sportování dítěte. Následující souhrn doporučení Vám pomůže udržet si správnou perspektivu na rozvoj schopností Vašeho dítěte a pomůže Vašemu dítěti dosáhnout jeho plného potenciálu ve sportu.

Trenérem je trenér

Chceme, aby se Vaše dítě obracelo v otázkách na plavání na trenéra. Tento vztah mezi trenérem a jeho svěřenci vede k nejlepším výsledkům. Když se rodič snaží zasahovat do toho, jak by jeho dítě mělo plavat, nebo trénovat, vede to akorát ke zmatení dítěte. Neví pak, koho by mělo poslouchat. Pokud máte problém, starost nebo nějakou stížnost obraťte se na trenéra.

Úkolem je trénera je motivace plavce a konstruktivní kritika jeho výkonů. Úkolem rodiče je poskytnout lásku, uznání a povzbuzení nezbytné pro tvrdou práci v tréninku, která plavci dodá sebevědomí nutné k podání dobrého výkonu na závodech.

Desetiletí a mladší

Desetiletí a mladší (žactvo C) jsou skupinou plavců, ve které jsou největší rozdíly a to vede k frustraci rodičů, trenérů a stejně tak i dětí. Rodiče a trenéři musí být trpěliví a dopřát nejmladším čas, aby se naučili mít rádi sport. V tomto věku může snadno nastat krátké období, ve kterém se malý plavec nezlepší. Zejména pokud se mění jeho technika. To ale vede k mnohem lepším výkonům v blízké budoucnosti.

Ne každý den je posvícení

I ten nejlepší plavec někdy nemá svůj den. Přijdou závody, kde se mu třeba nepodaří si zlepšit ani jeden osobní rekord. To je naprosto normální. Podpořte své dítě v takové situaci. S přibývajícím věkem plavce jsou takové situace stále častější, vzhledem k tomu že tréninková skupina ladí jen na několik závodů ročně.

Zodpovědnosti rodiče

Rodič by měl dbát na to, aby jeho dítě mělo správné stravovací návyky, dodržovalo pitný režim a mělo dostatek spánku. Prosíme, snažte se, aby Vaše dítě chodilo na tréninky včas. Uvědomte si, že Vaše dítě na sobě tvrdě pracuje, a na Vás je abyste mu poskytli podporu v jeho snažení.