Aktuální situace - AKTUALIZACE

Vydáno dne 30. 03. 2020 (počet přístupů 660)


Vážení rodiče,
Dovolte nám, abychom Vás informovali o současném stavu a dalších plánech oddílu plavání SK Motorlet Praha pro zbytek "plavecké" sezony a letní prázdniny 2020.Jak jsme Vás již informovali, z důvodu uzavření bazénu v areálu Radlice jsme přistoupili ke snížení oddílových příspěvků za měsíc duben 2020 na minimum, tj. 100,- Kč, a rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří podpořili oddíl v těchto těžkých časech a zaplatili plnou výši příspěvku. Těší nás a vážíme si také všech Vašich pozitivních a motivačních vzkazů, které nás jen ujistily, že skutečná základna oddílu plávaní je daleko širší a starší, než by se na první pohled mohlo zdát. Děkujeme!

V průběhu dubna 2020 se pro všechna družstva rozeběhly mimořádné on-line tréninky, které se těší velkému zájmu a prakticky se do nich zapojili všichni plavci a někteří rodiče. Tyto tréninky se pravidelně vyhodnocují a trenéři poskytují plavcům adekvátní zpětnou vazbu a analýzu jejich sportovních výkonů včetně nezbytného sociálně-společenského kontaktu, který je nedílnou součástí a nezbytností pro každou dobře fungující tréninkovou skupinu a oddíl. V květnu 2020 budou nadále pokračovat zmíněné on-line tréninky pro všechny věkové kategorie a podle aktuálních možností a stavu budou doplněny o venkovní "suché" tréninky v menších skupinách pravděpodobně od 2. poloviny nebo konce měsíce května. Na začátku června 2020 snad již bude možné realizovat plavecké tréninky pro starší plavce ve venkovním bazénu v Podolí a operativně v průběhu toho měsíce se snad připojí i mladší plavci v Podolí nebo v domovském areálu Radlice. Na konec června jsou naplánovaná třídenní soustředění pro nejstarší plavce v Srní na Šumavě a pro plavce mladší v Brandýse nad Labem. Během letních prázdnin by starší plavci pokračovali se svými tréninky v Podolí, popř. dle aktuálních možností a poptávky i v areálu Radlice. V prázdninovém plánu jsou také čtyřdenní soustředění pro všechny věkové kategorie, která budou zaměřená na komplexní sportovní přípravu na novou sezonu podobně jako již tradiční velké letní soustředění, které je letos plánováno do Hustopečí.

Sportovní klub Motorlet Praha má i přes vyhlášený nouzový stavu a útlum všech sportovních činností a aktivit prokazatelné provozní a personální náklady vázané na areál Radlice a Jinonice, na jejichž pokrytí se logicky musí podílet částečně i náš oddíl. Z důvodů pokrytí těchto klubových nákladů a také nákladů spojených s probíhající omezenou a dále plánovanou tréninkovou činností včetně nákladů na administrativně-organizační činnosti s tím spojené, jsou oddílové příspěvky na měsíc květen a červen 2020 stanoveny výkonným výborem oddílu plávání v plné výši, tj. 1.400,- Kč. Za letní přípravu bude vybírán snížený poplatek oddílových příspěvků a soustředění se budou platit zvlášť za každou akci. Informace o výši poplatků bude součástí závazných přihlášek.

Současný stav je pro nás všechny velice náročný, snažíme se udržet chod oddílu a neztratit kontakt se členy a Vámi rodiči. Jsme a budeme rádi za jakoukoliv podporu a reakci a věříme, že vše zvládneme a v září 2020 se vrátíme k běžnému provozu.

Za oddíl plavání Jaroslav Lochman a Radek Žikeš
V Praze, dne 24. 4. 2020