Pozvánka na valnou hromadu oddílu plavání

Vydáno dne 19. 05. 2021 (počet přístupů 227)


Výbor oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek, Vás srdečně zve na valnou hromadu, která se koná ve středu 2. června 2021 od 18:00 v areálu Radlice SK Motorlet Praha, Radlická 298/105, Praha 5, Radlice. Prosím všechny členy oddílu plavání, aby v době konání valné hromady respektovali všechna platná protiepidemická opatření vydaná Vládou ČR!

Program jednání:

  1. Zahájení valné hromady.
  2. Volba mandátové a volební komise valné hromady.
  3. Schválení programu valné hromady.
  4. Zpráva o činnosti a hospodaření oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek za rok 2020.
  5. Představení kandidátů do výboru oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek. Na základě čl. III odst. 1d stanov SK Motorlet Praha, spolek byly do tohoto dne podány kandidáty na členství ve výboru oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek. Kandidát na čelena/členku výboru musí být čelenem SK Motorlet Praha, spolek a starší 18 let. Členství ve výboru je nehonorovaná funkce v trvání 4 let. Aktuálně jsou registrovány závazné kandidatury do pětičlenného výboru oddílem plavání SK Motorlet Praha, spolek z řad stávajících členů výboru, tj. jmenovitě a v abecedním pořadí (bez titulů): Matěj Bartoš, Roman Hrdlička, Jaroslav Lochman, Vasilis Teodoridis a Radek Žikeš.
  6. Volby do výboru oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek na období 2021-2024.
  7. Dotazy, připomínky, diskuze.
  8. Závěr.