Opatření Covid-19 platné od 30. září 2021

Vydáno dne 30. 09. 2021 (počet přístupů 367)


Vážení rodiče,

i přes vládou avizované rozvolnění pandemických opatření k 30. září 2021 (zde) se bohužel pro nás jako oddíl plavání nic zásadního nemění, neboť musíme akceptovat mimořádná opatření týkající se provozu bazénu a zároveň vykonáváme pravidelnou amatérskou sportovní činnost v rámci proměnného kolektivu. Z tohoto důvodu je nutné stále dokládat čestná prohlášení ve frekvenci 7 dnů dle instrukcí vedoucích trenérů jednotlivých plaveckých družstev. Nově platný a z pohledu GDPR redukovaný formulář čestného prohlášení v editovatelné formě najdete zde.

Děkujeme Vám za součinnost a vážíme si Vašeho odpovědného přístupu ke zdraví ostatních plavců, našich trenérů, zaměstnanců areálu Radlice a Podolí a dalších rodičů!