Sponzoring

Vydáno dne 20. 11. 2021 (počet přístupů 1070)


Vážení rodiče, Vážení členové a přátelé oddílu plavání SK Motorlet Praha,

jsem si jako oddíl plně vědomi bezprecedentního a složitého pandemického období, které tak výrazně ekonomicky postihlo celou naši společnost a zároveň také vnímáme realitu nejasné budoucnosti plavecké sezony 2021-22, nicméně bychom Vás rádi touto cestou požádali o laskavé zvážení finančního sponzoringu oddílu plavání SK Motorlet Praha, resp. jejich plavců, a to v jakékoliv formě, která je pro Vás vhodná a akceptovatelná.

Aktuálních možností je celá řada a lze je kategorizovat např. do těchto oblastí:

  • sponzoring pořádaných závodů oddílem plavání SK Motorlet Praha ve formě finanční spoluúčasti na nákladech na pronájem bazénu či pořízení cen pro plavce;
  • sponzoring pořádaných kondičních výběrových soustředění ve formě finanční spoluúčasti na nákladech na dopravu, ubytování a pronájem sportovních zařízení;
  • sponzoring společenských akcí typu "Vánoce na Motorletu - oddílové uzavření roku" ve formě finanční spoluúčasti na nákladech na občerstvení a pronájmu bazénu;
  • sponzoring každodenní tréninkové činnosti ve formě finanční participace na materiální a technologickém vybavení oddílu, resp. sportovního družstva;
  • speciální "sponzorská" edice oblečení či propagačních a užitkových předmětů pro oddílové plavce a trenéry, např. oblečení s logem firmy na novou sezonu, lahve, čepičky, žabky na bazén apod;
  • další možnosti dle přání sponzora.

Poskytnuté finanční prostředky jsou a budou vždy využívány transparentně a plně v souladu s přáním a určením dárce, což je zajištěno uzavřením darovací smlouvy, popř. "sponzoring" lze řešit i smlouvou o reklamě a recipročně umístit logo firmy na web oddílu či instalovat reklamu po konzultaci s vedením spolku do prostor areálu Radlice SK Motorlet Praha, spolek. Standardně oddíl uvede jméno a příjmení, resp. firmu a částku do výroční zprávy o činnosti a hospodaření oddílu plavání.

Za oddíl plavání Vám děkuji za zvážení této prosby a v případě dotazů či konkrétní nabídky mě neváhejte kdykoliv kontaktovat.