Testování plavců na FTVS UK

Vydáno dne 11. 01. 2022 (počet přístupů 27)


Vážení rodiče,
v roce 2022 navazujeme jako oddíl na tradiční spolupráci s Katedrou plavání, Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a rozšiřujeme věkový rozsah, počet a diagnostické zaměření testů pro naše plavce.

Testování bude mít několik fází v režimu tělocvična nebo bazén (nejstarší kategorie) a bude rozloženo do celé plavecké sezony, přičemž odborníky analyzované výsledky budou použity trenéry oddílu pro vlastní personalizaci tréninků plavce, popř. celého výkonnostního družstva. Podrobný přehled plánovaných testů pro jednotlivé kategorie najde zde. První kolo "suchého" testování pro plavce přípravky A, družstvo X, 1, 2 a 3 proběhne v sobotu 29. ledna 2022 od 10:00 hod. na adrese Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, José Martího 269/31, Praha 6. Testování je bezplatné.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře do 23. ledna 2022, 18 hod. Další informace budou zaslány přihlášeným plavcům později. Prosím využijte této možnosti a zapojte své borce do této akce. Případné dotazy směřujte na p. Lochmana.