Valná hromada oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek

Vydáno dne 04. 05. 2022 (počet přístupů 131)


Výbor oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek, Vás srdečně zve na valnou hromadu oddílu, která se koná ve středu 18. května 2022 od 19:30 v areálu Radlice SK Motorlet Praha, Radlická 298/105, Praha 5, Radlice.


Program jednání:
1. Zahájení valné hromady.
2. Volba mandátové a volební komise valné hromady.
3. Schválení programu valné hromady.
4. Informace a zpráva o činnosti a hospodaření oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek za rok 2021.
5. Schválení kooptovaného člena výboru oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek na období 2022-2024.
6. Nominace a volba delegátů oddílu plavání na valnou hromadu SK Motorlet Praha, spolek.
7. Dotazy, připomínky, diskuze.
8. Závěr.