Valná hromada oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek

Vydáno dne 14. 02. 2023 (počet přístupů 414)


Výbor oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek, Vás srdečně zve na valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 2. března 2023 od 18:15 hod. v areálu Radlice SK Motorlet Praha (bufet), Radlická 298/105, Praha 5, Radlice.

Program jednání:
1. Zahájení valné hromady.
2. Volba mandátové a návrhové komise valné hromady.
3. Schválení programu valné hromady.
4. Informace a zpráva o činnosti a hospodaření oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek za rok 2022.
5. Nominace a volba delegátů oddílu plavání na valnou hromadu spolku SK Motorlet Praha, spolek.
6. Dotazy, připomínky, diskuze.
7. Závěr.