Valná hromada oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek

Vydáno dne 05. 03. 2024 (počet přístupů 228)


Výbor oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek, Vás srdečně zve na valnou hromadu, která se koná ve středu 27. března 2024 od 19:15 v bistru (1. patro) areálu Radlice SK Motorlet Praha, Radlická 298/105, Praha 5, Radlice.

Program jednání: 
1. Zahájení valné hromady. 
2. Volba návrhové a volební komise valné hromady. 
3. Schválení programu valné hromady. 
4. Informace a zpráva o činnosti a hospodaření oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek za rok 2023.
5. Nominace a volba delegátů oddílu plavání na valnou hromadu spolku SK Motorlet Praha, spolek. 
6. Výhled na rok 2024, dotazy, připomínky, diskuze. 
7. Závěr. 

S pozdravem Vasilis Teodoridis předseda