Oddílové srovnávací přebory

Vydáno dne 31. 03. 2024 (počet přístupů 118)


Ve čtvrtek 28. března 2024 proběhly v radlickém bazénu Oddílové srovnávací přebory MoP, kterých se zúčastnila všechna družstva. Pro některé z našich nejmladších plavců to byly první závody. Všichni je zvládli skvěle a věříme, že jsou motivováni do dalších závodů. V odpoledním programu diplomy a ceny vítězům předávala naše nejlepší olympijská plavkyně Bára Seemanová. 
Velké poděkování patří všem, kdo se na organizaci závodů podíleli, zejména novým rozhodčím z řad rodičů, trenérů a plavců z 1. družstva, kteří nedávno absolvovali školení a právě na oddílových přeborech prošli praktickou zkouškou. Skvělá atmosféra a plná tribuna diváků napomohla k vylepšení osobních rekodů mnohým závodníkům. Fotky z akce najdete již brzy na odílovém FB!