Letní oddílové přebory

Vydáno dne 11. 06. 2024 (počet přístupů 748)


Vážení rodiče, milí plavci, 
v sobotu 29. 6. 2024 se koná poslední závod plavecké sezoný 2023/24 - Letní oddílové přebory. Na přebory se mohou hlásit i další plavecké oddíly. Po závodech v bistru proběhne oddílová afterparty k zakončení sezóny, na kterou Vás všechny srdečně zveme. Předpokládaný začátek této akce je 18:00.

Zájemci o start v závodě z řad rodičů a přátel oddílu se mohou přihlásit na jaroslav.lochman@skmop.cz, štafety se budou hlásit na místě. Vyhlašování výsledků bude probíhat průběžně při závodech. Pro vítěze jsou připraveny diplomy, medaile a drobné ceny. 

Pro naše nejmladší borce z přípravky C, kteří budou startovat poprvé na závodech jsou určeny disciplíny 25 m znak a 25 m volný způsob. Zájemci o pomoc s organizací závodů a především s občerstvení pro závěrečnou party se mohou hlásit na jaroslav.lochman@skmop.cz.


Vedoucí akce: Jaroslav Lochman (jaroslav.lochman@skmop.cz).

Místo konání: plavecký bazén Radlice.

Termín přihlášek: do 22. 6. 2024 v KISu. 

Termín odhlášky: do 27. 6. 2024 svým trenérům družstev. 

Přihlášky MoP: zde. 

Startovné: hradí oddíl. 

Sraz: 7:30 u recepce bazénu. 

S sebou: oddílové oblečení, obuv na bazén, více plavek, ručník, pití, malá svačina.

Propozice: web ČSPS.

Program: 
7:30 sraz, 
8:00-8:50 rozplavání,
9:00-12:00 dopolední závody, 
13:30-14:30 rozplavání,
14:30-17:30 závody.