Věkové kategorie

Vydáno dne 25. 04. 2003 (počet přístupů 13579)


Plavecký svaz rozlišuje podle věku tři základní plavecké kategorie - žactvo, dorost a dospělí. Tyto kategorie jsou ještě dále pak děleny. Žactvo má čtyři kategorie, dorostenci dvě. U dorostenek a dospělých se další věkové dělení neprovádí. Dorostenky sice startují i kategorii staršího dorostu i na MČR, ale v této kategorii se neevidují rekordy. Existují i samostatně sledované kategorie Masters pro závodníky ve věku nad 25 let. Tyto kategorie jsou rozděleny do věkových skupin po pěti letech.

 kategorie
ženské
mužské
  dospělí
17 let starší
19 let a starší
  dorostenci
15-16 let
15-18 let
  žactvo
14 let a mladší
14 let a mladší
  kategorie žactva
  A (starší žactvo)
13 a 14 let
13 a 14 let
  B (mladší žactvo)
11 a 12 let
11 a 12 let
  C (nejmladší žactvo)
10 let
10 let
  D
9 let a mladší
9 let a mladší

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující kalendářní rok ve kterém závodník dovrší uvedený věk. Přechod do vyšší věkové kategorie se provádí k 1.lednu, takže v rámci kalendářního roku spadá plavec právě do jedné z věkových kategorií.

Plavci věkových kategorií žactva (A+B) a dorostu mohou startovat ve své a také ve vyšší kategorii v rozsahu závodění své věkové kategorie. Ke startu ve vyšší věkové kategorii se za těchto podmínek nevyžaduje souhlas. U nemistrovských soutěží je možno rozdělit účastníky i do jiných kategorií při dodržení maximální délky a počtu disciplin, povolených pro nejmladší závodníky příslušné kategorie. Povolený rozsah závodění za půlden:

 věk
max.startů
nejdelší trať
 9 let a mladší
2 starty
400 m
 10 - 14 let
3 starty
1500 m
 nad 15 let
bez omezení
1500 m

 

Text obsahuje pasáže z pravidel plavání, jejichž plné znění naleznete např. na stránkách plaveckého svazu v oblasti "Dokumenty".


autor: mtb | komentářů: 0
Související články:
Pravidla plaveckých způsobů (18.09.2003)
Žákovské závody (25.04.2003)