Žákovské závody

Vydáno dne 25. 04. 2003 (počet přístupů 6613)


Žákovské závody jsou většinou plavané přímo na čas. Závodníci jsou rozděleni v každé disciplíně do rozplaveb. Rozdělení se provádí podle nahlášených časů na přihlášce tak, že v poslední rozplavbě startují ti nejrychlejší. Na přihláškách jsou uvedeny nejlepší dosažené časy přihlášených za předcházejících dvanáct měsíců (pokud rozpis soutěže nestanoví jinak).

Nejrychlejší plavec v každé rozplavbě plave v prostřední dráze bazénu s lichým počtem drah, v dráze číslo 3 u bazénu s 6 drahami resp. v dráze číslo 4 u bazénu s 8 drahami. Plavec s druhým nejrychlejším časem plave vlevo od něho, další plavci v pořadí podle kvalifikačních časů se zařazují střídavě vpravo a vlevo.

Vítězem se pak stane ten závodník, který v libovolné z rozplaveb disciplíny zaplave nejrychlejší čas. Pokud se závodů zúčastňuje více věkových kategorií, zpravidla startují dohromady. Teprve ve výsledcích jsou pak startující rozděleni podle věku. Pokud dva nebo více plavců stejné věkové kategorie dokončí závod ve stejném čase, postupuje se následovně:

  • Plavci plavali v téže rozplavbě a dosáhli stejných časů, ale cíloví rozhodčí stanovili jejich pořadí; v tomto případě platí toto pořadí i pro sestavení celkového umístění v disciplině.
  • Plavci plavali v různých rozplavbách a dosáhli stejných časů. V celkovém umístění budou proto společně na stejných místech.
  • Dva plavci plavali se stejným časem, v téže rozplavbě (s určeným pořadím) a další dosáhli stejného času v jiných rozplavbách. V tomto případě se pořadí určené v jedné rozplavbě ruší a všichni plavci, kteří dosáhli stejných časů obsadí stejná místa.

Většinou se používá pravidlo dvou startů:

Při prvním chybném startu v každé rozplavbě startér vrátí plavce a upozorní je, aby nestartovali před startovním povelem. Po prvním vráceném chybném startu bude diskvalifikován každý plavec, který bude startovat před startovním signálem. Zazní-li startovní signál před vyhlášením diskvalifikace, pokračuje se v závodě a plavec (nebo plavci) bude diskvalifikován po dokončení závodu. Bude-li diskvalifikace ohlášena před startovním povelem, nebude startovní povel vydán, ostatní plavci budou vráceni, startér jim připomene možnosti potrestání za chybný start a start bude opakován.

Text obsahuje pasáže z pravidel plavání, jejichž plné znění naleznete např. na stránkách plaveckého svazu v oblasti "Dokumenty".


autor: mtb | komentářů: 0
Související články:
Pravidla plaveckých způsobů (18.09.2003)
Věkové kategorie (25.04.2003)