Investice do budoucnosti

Vydáno dne 29. 11. 2004 (počet přístupů 2655)


Trochu zastrčen a možná i nepovšimnut zůstal na stránkách ČSPS příspěvek jeho předsedy Ing. Vladimíra Srba z 22.10. Přesto se k němu vracíme na našich stránkách a doplňujeme ho o tento náš komentář. Příspěvek má název "Rozdělování prostředků na talentovanou mládež". Zabývá se rozdělováním státní dotace z MŠMT, kterou Český svaz plaveckých sportů dlouhodobě směřuje do plaveckých oddílů s propracovaným systémem péče o mládež. Pro určení těchto oddílů je používán poměrně složitý postup, podle kterého je stanoven klíč pro rozdělení dotace. Každý rok je mládež rozdělena do čtyř věkových skupin (11-12, 13-14, 15-18, 19 a více let). U každé této věkové skupiny se vyhodnotí a bodově ocení oddílové úspěchy i mimořádné výkony jednotlivců. Aby trenéři nebyli motivováni předčasně akcelerovat výkonnost plavců, jsou například úspěchy nejmladší skupiny ohodnoceny pětkrát menším počtem bodů než obdobné úspěchy skupiny nejstarší. Pro podpoření kolektivního ducha jednotlivých oddílů je také výrazně obodována i celostátní soutěž družstev. Na ní se ale ukazuje, že systém bodování má ještě slabiny. Pokud se například některý oddíl pro tuto soutěž posílí ze zahraničí, získává před ostatními neoprávněnou výhodu.

Zřejmě podstatně větší slabinou celého bodování je, že zvýhodňuje oddíly zaměřující se na práci s nejstarší věkovou skupinou oproti těm, kde se třeba věnují pouze těm mladším skupinám. Bohužel dokument neobsahuje seznam oddílů, které čerpají z této dotace. Není tedy ani uvedena výše přidělených prostředků jednotlivým oddílům. Nemůžeme si tedy ověřit, zda praxe odpovídá této naší teorii. Můžeme pouze usuzovat, že se asi nebude jednat jen o pár stokorun, když už se používá tak komplikovaný výpočet pro rozdělování.

Podstatné pro ČSPS je, že to takto dobře funguje přinejmenším od roku 2000. Je sice jasné, že na letošní olympiádě české plavání ještě nezazářilo, ale čas našich plavců určitě ještě přijde. Vždyť máme nejstarší talentovanou mládež na světě.

autor: mtb | komentářů: 3