Zamotáno v SK Motorlet

Vydáno dne 24. 05. 2006 (počet přístupů 5901)


Rozhovor o fotbalu, ale i o něčem jiném s Ing. Petrem Ledlem, předsedou oddílu plavání SK Motorlet Praha.

Oddíl plavání je součástí SK Motorlet, dříve SSK Motorlet, nebo-li sdružení sportovních klubů. Jaká je vlastně současná vazba mezi oddílem plavání a SK?

Vazba je stále stejná. SK je sdružení oddílů, které má zvolené vedení. Každý oddíl si tvoří vlastní politiku, která je ale dozorována vedením SK.

Kolik je v SK oddílů a jak významné je plavání pro SK?

V SK je nyní 7 sportovních oddílů - fotbal, plavání, badminton, moderní gymnastika, tenis, volejbal a šachy. Přitom plavání je druhý nejpočetnější oddíl co do počtu sportovců, hned po fotbalu. A co do sportovních úspěchů je jednoznačně nejúspěšnějším oddílem v SK.

Může oddíl nějak ovlivnit rozhodování v SK?

V podstatě nemůže. Je ustanoven podílový poměr rozhodování. Takže SK je de facto zcela pod vlivem oddílu fotbalu, který je několikanásobně početnější než ostatní oddíly a má tedy zároveň i nadpoloviční většinu hlasů. Dá se říci, že o politice a ekonomice jsou ostatní oddíly pouze informovány na valné hromadě. Ta se koná jednou ročně pravidelně na začátku jara. Špatné hospodaření oddílu fotbalu, či některých zařízení má tedy vliv i na náklady v ostatních oddílech SK.

Ale areál v Radlicích by měl být ziskový. Současnému vedení SK se podařilo už před pár lety výrazně celý areál oživit a komerčně využít. Projevuje se to nějak v hospodaření oddílu?

Ano, areál v Radlicích je finančně stabilizovaný a jeho ekonomické výsledky jsou dlouhodobě ziskové. Na hospodaření oddílu plavání to má pouze ten vliv, že nájemné oddílu se 4 roky nezvyšovalo. Ovšem tomu předcházelo navýšení o 30 %. Navíc je avizované navýšení na leden 2007 o dalších 20 %.

Před třemi lety jsem se zúčastnil jako přísedící jednání s vedením SK. Tam JUDr. Suchý, ředitel SK, konstatoval, že vyjma Radlic má SK všechna ostatní sportoviště z části nebo úplně na cizích pozemcích. Náklady na pronájem těchto pozemků značně zhoršují celkovou bilanci SK. To byste asi neměl opomíjet. Máte jako předseda oddílu plavání, tedy spoluvlastníka SK, přesné informace o hospodaření SK?

Přesné informace o hospodaření SK co do aktuálního stavu nemám vůbec. Jsme informováni pouze na řádné valné hromadě o hospodaření SK v předchozím účetním období. Podrobná informace o hospodaření to ovšem není . Neexistuje rozbor jednotlivých položek a nezveřejňuje se podrozvaha.

Ale je to stále stejné. Oddíl kopané je v trvalé ztrátě, navíc si zřídil s.r.o., do kterého se přelévají jeho náklady. Ty ale již pak nejsou předmětem ani toho povšechného rozboru pro valnou hromadu SK. Nejsou mi známé ani příjmy z jednotlivých pronájmů v Radlicích. Ty se také nezveřejňují. Jenom znám celkovou bilanci areálu. A pokud se týká nákladnosti ostatních sportovišť, ani o tom nemám informace. Ale SK například vlastní v Praze i ubytovnu, která vykázala dva roky po sobě vysokou ztrátu.

Pokud si dobře pamatuji, tak ta ubytovna byla ve ztrátě již před třemi roky. Takže asi další dlouhodobě ztrátová záležitost. O kolik je vlastně fotbalistů více než ostatních? To snad ve zprávě je?

I to tam chybí, i když mne by to taky zajímalo. Snad jich je 500, ale to není oficiální informace. Náš oddíl měl v loňském roce registrováno 158 členů. Zbývající oddíly jsou ale asi výrazně menší.

Jsou ještě problémy kolem odpoledních tréninkových hodin? Vedení SK argumentovalo lukrativností odpoledních časů, které by pro celkové hospodaření SK přinášely podstatně vyšší zisk jako hodiny pro veřejnost. Oddíl se nakonec vzdal středečních hodin v bazénu SK a začal využívat Podolí. Vyčíslil pak někdo tento "přínos pro SK"?

Problémy tohoto charakteru již nejsou. Možná i proto, že "středy" asi větší zisk nepřinesly. Podle vyjádření magistra Mykysky, zástupce ředitele SK, je to z dlouhodobého hlediska na stejné příjmové úrovni. Ale přesné vyčíslení jsme nikdy neobdrželi.

A pro oddíl to je přínos? Není nakonec Podolí levnější?

Tak to určitě není. Ale díky Podolí má druhé družstvo výrazně větší prostor pro tréninky. A i pro první družstvo je trénink v dlouhém bazénu přínosem.

Takže s vedením SK a podporou plavání v SK jste asi docela nespokojen.

To jste mne špatně pochopil. Výhrady k způsobu informování spolumajitelů o hospodaření SK jsou jedna věc a spokojenost věc druhá. Ve své profesi běžně pracuji s ekonomickými údaji firem, takže mám docela jasnou představu o tom, co korektní zpráva o hospodaření takto velké firmy obsahuje. Z těch údajů, které mám k dispozici, nemůže nikdo kvalifikovaně posoudit, zda SK hospodaří dobře nebo špatně. To, že ostatním spolumajitelům je to jedno nebo jim to dokonce vyhovuje, musím v první řadě vytýkat jim. Z právního hlediska je zřejmě vše v pořádku. Valná hromada zprávu o hospodaření pravidelně schvaluje.

Pro chod oddílu je ale podstatné, že třeba z hlediska organizačního se našim požadavkům SK snaží vyjít vstříc. Například při pořádání závodů. Musíme samozřejmě dodržovat nějaká pravidla. Třeba nárokovat bazén už při přípravě pololetního plánu. Ten se pak ale ještě konkretizuje na každý měsíc. A netýká se to jenom oddílových akcí, ale i pořádání KPŽ B. Běžná cena pětadvacítky v Praze je v rozmezí 2200,- 3000,- Kč/hod. Požádal jsem vedení SK, aby Soutěžní komisi plavání Praha poskytovali výrazné slevy a taky vyhověli. Možná jako jediní v Praze.

pokračování ...


autor: bzz | komentářů: 0
Související články:
Zpátky na začátek (14.07.2006)
V prvé řadě (19.06.2006)
Oddílové stříbro (31.05.2006)