V prvé řadě

Vydáno dne 19. 06. 2006 (počet přístupů 5609)


O peníze jde vždy a nemohli jsme se jim vyhnout ani my. Více naleznete ve třetí části rozhovoru s panem Ledlem ...

Zlepšily se podmínky, výkonnost oddílu jako celku šla nahoru. Výsledky jsou srovnatelné s oddíly širší špičky. Ale zpátky k financím. Předpokládám, že cílem bylo i to, aby se Motorlet posunul mezi poloprofesionální oddíly. Tedy aby měl prostředky na odměny pro trenéry. Myslíte si, že je nyní oddíl k tomuto cíli blíže?

Ano, cílem je jakási poloprofesionalizace oddílu. To se nepodařilo. Je to jediná možnost, jak si dlouhodobě udržet kvalitní lidi v oddíle. Ale že by nyní byl oddíl blíže k tomuto cíli? Silně pochybuji. Problém je právě ve financích, které do oddílu plynou. Příspěvky není možné zvyšovat do nekonečna a od příštího roku se dá předpokládat zvýšení nájemného. Oddíl to bez pomoci SK neufinancuje. Tam je právě zakopaný pes.

Oddíl jsme stabilizovali koncepčně, umožnili práci s dorostem a investovali do plaveckého materiálu. Nový předseda by se měl nyní soustředit na diskusi s vedením SK o financování trenéra, či trenérů. Nebude to ale mít jednoduché.

Kde by se tedy prostředky podle Vás měly získat?

Především u SK. Něco možná u sponzorů. Ti ale nejsou, alespoň já o žádných ?stabilních? nevím.

Na SK bych snad ani nesázel. Ale když už oddíl není "bezejmenný" a Strahov je za kopcem, tak proč jste se neobrátili na ČSPS? Spíš bych věřil na "SCMko".

Je jedno, jak jste od Strahova daleko. Své problémy si stejně oddíl musí řešit sám. A na ČSPS zase moc nesázím já. Oddíl, který se zabývá především prací s žactvem nemá podle dnešní koncepce žádnou šanci na zkvalitnění tréninkového procesu. Je na čase, aby se ČSPS velmi vážně začalo zaobírat financováním žákovského plavání. Žádné takové signály ale zatím nemám.

A pokud se týká SCMka, tak je naopak naše poloha spíše nevýhodou. Neoficiálně víme, že neležíme z hlediska ČSPS v ?zájmové oblasti?. Nějakou oficiální formou to ale projednat můžeme. Tím nic nezkazíme.

V letošním roce se výrazně zvedly oddílové příspěvky. V Praze jsme nejdražší. Přitom třeba při porovnání příspěvků v přípravce ten rozdíl není tak markantní jako u starších plavců, zvláště při zohlednění výhod, které mají v některých oddílech. Přitom hovoříte o tom, že příští rok neufinancujeme.

Sám dobře víte, že hospodaříme v jiných podmínkách než ostatní pražské oddíly. Nemáme dotované sportovky, Olymp má silného zřizovatele a plavecký oddíl Slavie má zase možnost ovlivnit, kam půjdou výnosy z plaveckého areálu. A když se vydaří léto, tak rozdíl ve výnosech Edenu a Radlic bude asi značný. I provozní dotace od Magistrátu se snižují. Například na letošní rok jsou pro SK poloviční oproti roku 2004. Takže další tlak na zvýšení oddílových příspěvků.

Přitom jenom za nájem bazénu v Radlicích jsme v loňském roce zaplatili 473 tisíc korun. To je včetně středeční suché přípravy v hale a pronájmů bazénu na závody. Za Podolí pak 116 tisíc. Když k tomu přidáte startovné na závodech, tak je to dohromady téměř 600 tisíc a proti tomu máte oddílové příspěvky, náš hlavní zdroj příjmů. Ty byly v roce 2005 necelých 450 tisíc.

Třeba právě na startovném jsme museli začít hodně šetřit. Jsou to sice ?desetikačky?, ale v běžném roce to bylo i 50 tisíc. Dnes hradíme pouze krajské závody včetně soutěže družstev a bezplatné jsou i starty na všech našich závodech. Přímé náklady na startovné díky tomu byly v roce 2005 sedm tisíc. Ten rozdíl si ale musí plavci uhradit sami přímo na závodech. To už ale nejde přes účetnictví oddílu. Ale co jsme ušetřili na startovném, to jsme investovali do sportovního vybavení. Celkem 43 tisíc a to bychom potřebovali například ještě videokameru pod vodu. V téhle oblasti ale doháníme dluh z předchozích let. No a v neposlední řadě musíme zaplatit i daně.

Počkejte, oddílové příspěvky přeci daněné nejsou.

To je sice pravda, ale hospodaříme podle pravidel pro neziskové organizace. To znamená, že pokud pořádáme nějakou ziskovou akci, zisk z ní zdaníme samostatně. To platí i pro sponzorské dary, ale třeba granty jsou od daní taky osvobozeny. Podle těchto pravidel se ale neposuzují jenom závody. Akcí je třeba i soustředění nebo prodej oddílových souprav.

Vidíte, soustředění... Ty jste do nákladů nezahrnul. Kolik jich vlastně loni bylo?

Zimní a letní pro celý oddíl a čtyři výběrová v Pardubicích. Ty hradí účastníci podle nákladů, takže tam je bilance vyrovnaná. Navíc na letní jsme díky panu Skalickému získali i grant, takže tam jsme rodičům nějaké peníze ušetřili. Celkové náklady byly na všechna soustředění 445 tisíc. Zadarmo nejsou ani námi pořádané závody. Ale to všechno jsou ?akce?, takže tam platí pravidlo pokud možno neprodělat, ale zisk to oddílu většinou nepřináší. Kolik už je to celkem?

Bazény 589, startovné 7, investice 43, soustředění 445 ?dohromady 1 084 tisíc.

No tak to už moc nechybí, cirka 68 tisíc. Loňské náklady byly 1 152 tisíc korun. Ale zbývá už jenom hodně relativně malých položek. Největší byly náklady na ceny do závodů, dále třeba registrační poplatky ČSPS, cestovné trenérů, školení a taky ty daně. Ty byly v loňském roce necelých 10 tisíc.

Chybí Vám ale v příjmech přes 250 tisíc.

Nezmínil jsem dotaci od ČSPS. Tu dostává 30 oddílů s nejlepší výkonností. Je na to komplikovaný bodový výpočet pro nás navíc dost nevýhodný. Ale o tom jste psali i na oddílových stránkách. Dříve jsme dostávali maximálně 25 tisíc, loni už ale téměř sto. Slušné příjmy byly i ze startovného na našich závodech, od ČSTV pak dostáváme příspěvek ?na hlavu?, na podzimní závody jsme měli grant i sponzorské příspěvky. Ale stejně jsme celkově byli v účetní ztrátě 77 tisíc.

A jak vypadá situace letos?

Oddíl začal rok prakticky bez finanční rezervy. Účetní ztrátu jsme totiž pokryli přebytkem z roku 2004. Zároveň jsme snížili i počet plavců v přípravce a tím pádem i v oddíle. Takže místo sta bude oddílové příspěvky platit zhruba osmdesátka plavců. To považujeme za optimální počet z hlediska kapacity bazénu a potřebného počtu tréninkových hodin. Příjmy by se tedy měly zvýšit o 160 tisíc korun.

Ale 800 korun měsíčně může být i příčinou rychlejšího ?odlivu? plavců, zvláště těch zpočátku málo úspěšných nebo naopak těch ?lepších? například do plaveckých tříd. Těžko stanovit, jaká je ještě obecně přijatelná hranice poplatků. U nás je to osm tisíc ročně plus velká část ostatních přímých nákladů na plavce. Při přepočtu na jednotkovou cenu za hodinu tréninku jsme srovnatelní nebo spíše levnější než většina sportů. V absolutních číslech už to ale rodiče mohou vnímat jinak.

Neuvažujete o návratu k bezhotovostním platbám? Vybírat milión přes pokladnu není zrovna optimální.

Tak to už je na rozhodnutí nového vedení oddílu. Určitě je to pro většinu rodičů nejjednodušší forma úhrady. V podmínkách oddílu se ale neosvědčila. V SK se výkazy o příchozích platbách vyhotovují vždy okolo 15. následného měsíce a přepisují se pro potřeby oddílů ručně z výpisu z účtu SK. Dopátrání uskutečněných plateb bylo pro oddíl zdlouhavé, ale někdy i značně pracné. Zvláště pokud plátce udělal chybu ve variabilním symbolu. Oddíl nemá právní subjektivitu, a proto nemá a ani nemůže mít svůj vlastní účet.

Navíc řada rodičů neměla potřebnou platební morálku. Například po mém nástupu do funkce předsedy oddílu v květnu 2004 byl nedoplatek od rodičů za první čtyři měsíce roku téměř 100 tisíc korun. Nepočítaje v to pro mě nedostupné předchozí roky. Platilo se za každý měsíc zvlášť, takže o to byla celá agenda nepřehlednější. Dnes jsou platby rozděleny na tři období a platí se dopředu. Takže to bezhotovostním platbám nahrává.

pokračování ...


autor: bzz | komentářů: 0
Související články:
Zpátky na začátek (14.07.2006)
Oddílové stříbro (31.05.2006)
Zamotáno v SK Motorlet (24.05.2006)