Navýšení měsíčních poplatků od 1. ledna 2022

Vydáno dne 01. 01. 2022 (počet přístupů 98)


Vážení rodiče,
bohužel musíme jako oddíl plavání zohlednit skokový nárůst cen energií v závěru roku 2021 (cca o 15 %) a s platností od 1. ledna 2022 navýšit měsíční poplatky pro všechna sportovní družstva o 200,- Kč vyjma přípravky C, u které je navýšení o 100,- Kč. Podrobný rozpis měsíčních poplatků najdete zde.

Toto meziroční navýšení cen vychází z platného ceníku služeb za pronájem sportovišť v areálu Radlice (hala, sály a bazén) a kvalifikovaného odhadu cen za pronájem bazénu PS Podolí. Prosím upravte laskavě své bezhotovostní úhrady měsíčních plateb pro rok 2022.

V případě dotazů jsem Vám plně k dispozici. S pozdravem Vasilis Teodoridis