Příspěvky v plaveckém oddílu SK Motorlet Praha

Příspěvky v plaveckém oddílu SK Motorlet Praha, spolek jsou pravidelně hrazeny členy oddílu v měsíční nebo roční frekvenci.

Měsíční příspěvky pokrývají majoritní část provozních nákladů spojených především s úhradou tzv. vnitronájmů sportovišť ve sportovním areálu Radlice a PS Podolí (podrobně viz financování oddílu plavání).

Od 1. 9. 2023 je jejich výše následující:

 měsíční příspěvek
 I. družstvo
1 900,- Kč
 II. družstvo
1 900,- Kč
 III. družstvo
1 900,- Kč
 přípravka A
1 900,- Kč
 přípravka B
1 900,- Kč
 přípravka C
1 100,- Kč
 družstvo X
1 900,- Kč

Příspěvky jsou hrazeny převodem po dobu plavecké sezony/školního roku, tj. od září do června. Po dohodě s hospodářem oddílu je možné uhradit příspěvky kumulativně, např. září až prosinec, leden až červen apod.

Náhradní příspěvek v hodnotě 100,- Kč za měsíc je hrazen v případě dlouhodobé nemoci (delší jak jeden měsíc) a je vždy schvalován vedením oddílu na základě písemné žádosti rodiče (zákonného zástupce) podané hospodáři oddílu.

Roční příspěvky jsou hrazeny na začátku kalendářního roku a jsou oddílem odváděny jako tzv. registrační příspěvek Českému svazu plaveckých sportů (ČSPS) a jako tzv. členský příspěvek mateřskému klubu SK Motorlet Praha, spolek. Registrační příspěvek hradí pouze aktivní plavci, členský příspěvek je nárokován na všech členech oddílu plavání, resp. spolku.

Aktuální výše ročních příspěvků je následující:

roční příspěvky
registrační příspěvek ČSPS (plavci nad 10 let)
100,- Kč
registrační příspěvek ČSPS (plavci 10 let)
30,- Kč
registrační příspěvek ČSPS (plavci do 10 let)
10,- Kč
členský příspěvek (všichni členové oddílu)
100,- Kč


Číslo účtu oddílu: 123-2951010297/0100 (Komerční Banka, a.s.)

Všechny bezhotovostní platby měsíčních/ročních příspěvků, nákladů za startovné, dopravu, ubytování a stravu na závodech, soustředění či za oddílové oblečení jsou realizovány prostřednictvím Klubového informačního systému (KIS). Bližší informace podá pan Jaroslav Lochman (jaroslav.lochman@skmop.cz).


Související články:
Nábor do plaveckého oddílu SK Motorlet Praha (03.05.2023)
Proč plavat? - Fyzický rozvoj (19.11.2019)