Poplatky v plaveckém oddílu SK Motorlet Praha

Poplatky v plaveckém oddílu SK Motorlet Praha jsou pravidelně hrazeny členy oddílu v měsíční nebo roční frekvenci.

Měsíční poplatky pokrývají majoritní část provozních nákladů spojených především s úhradou tzv. vnitronájmů sportovišť ve sportovním areálu Radlice (podrobně viz financování oddílu plavání).

Od 1. 1. 2022 je jejich výše následující:

 měsíční platby
 I. družstvo
1 900,- Kč
 II. družstvo
1 900,- Kč
 III. družstvo
1 900,- Kč
 přípravka A
1 900,- Kč
 přípravka B
1 900,- Kč
 přípravka C
1 100,- Kč
 družstvo X
1 200,- Kč

Poplatky jsou hrazeny převodem po dobu plavecké sezony/školního roku, tj. od září do června. Po dohodě s hospodářem oddílu je možné uhradit poplatky kumulativně, např. září až prosinec, leden až červen apod.

Náhradní poplatek v hodnotě 100,- Kč za měsíc je hrazen v případě dlouhodobé nemoci (delší jak jeden měsíc) a je vždy schvalován vedením oddílu na základě písemné žádosti rodiče (zákonného zástupce) podané hospodáři oddílu.

Roční poplatky jsou hrazeny na začátku kalendářního roku a jsou oddílem odváděny jako tzv. registrační poplatek Českému svazu plaveckých sportů (ČSPS) a jako tzv. členský poplatek mateřskému klubu SK Motorlet Praha, spolek. Registrační poplatek hradí pouze aktivní plavci, členský poplatek je nárokován na všech členech oddílu plavání, resp. spolku.

Aktuální výše ročních poplatků je následující:

roční poplatky
registrační poplatek ČSPS (plavci nad 10 let)
100,- Kč
registrační poplatek ČSPS (plavci 10 let)
30,- Kč
registrační poplatek ČSPS (plavci do 10 let)
10,- Kč
členský poplatek (všichni členové oddílu)
100,- Kč

Údaje pro bezhotovostní platbu:

Číslo účtu oddílu: 123-2951010297/0100

Variabilní symbol (VS): XXXX - čtyřmístné číslo, byl přidělen při registraci plavce, popř. jej obdržíte od hospodáře oddílu (jaroslav.lochman@skmop.cz)

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení plavce, předmět platby (např. poplatky, soustředění, oddílové oblečení)

Ostatní jednorázové poplatky/platby, např. náklady na dopravu na závody, soustředění, startovné, oddílové oblečení, sponzorské dary atd., se hradí individuálně na účet oddílu podle skutečné výše a dohody.


naposledy aktualizováno dne 27. 08. 2020
Související články:
Nábor do plaveckého oddílu SK Motorlet Praha (11.05.2020)
Proč plavat? - Fyzický rozvoj (19.11.2019)