Přípravka

kontakty na trenéry

Družstvo přípravky zahrnuje nejpočetnější skupinu plavců v oddílu plavání SK Motorlet a je primárně určeno pro děti ve věku 6-10 let. Přípravce se věnuje nejvíce trenérů, kteří mají dlouholeté trenérské zkušenosti. Trénink se zaměřuje na výuku plavání a zdokonalení plavecké techniky. Ideální doba strávená v tomto družstvu je alespoň 2 roky, neboť je to vstupní brána do oddílu plavání, ve které si děti i rodiče musí osvojí tréninkový rytmus a specifickou atmosféru a pevně se začlení do kolektivu. Děti jsou do přípravky přijímány z náborů.

Rozdělení přípravky
Přípravka plaveckého oddílu SK Motorlet Praha je dále rozdělena na části družstva odpovídající různému věku a zátěži mladých plavců:

Přípravka C

Přípravka C je družstvem určeným pro nejmladší začínající plavce ve věku 6-8 let a sdružuje děti, které mají kladný vztah k vodě a nebojí se potápět a skákat. Hravou formou se děti učí správně dýchat, splývat, vnímat vodu, a postupně se začíná s rozvojem plavecké techniky kraulu a znaku. Družstvo tvoří zpravidla 13-16 plavců. Na základě dlouholeté zkušeností je přípravka C doporučena dětem, které už chodí do 1. třídy ZŠ, neboť v tomto období děti nejsou již tak fixovány na rodiče a jejich mentální a motorický rozvoj dovoluje bezproblémové zvládnutí tréninkové náplně tohoto družstva.

Tréninky přípravky C:

Pondělí
16:30 - 17:15
Bazén - Radlice

Přípravka B

Přípravka B je určena pro děti ve věku 7-9 let. Děti se v tomto družstvu učí a rozvíjí základy všech plaveckých způsobů dle oddílové metodiky. Specifický tréninkový program tohoto družstva je koncipován na jeden rok a po absolvování mladí plavci postupují do navazujícího družstva (přípravky A) nebo mohou tento program opakovat po úspěšném absolvování náboru. Běžně děti v přípravce B zůstávají 1-2 roky. Jak již bylo řečeno výuka je zaměřena na osvojení základů všech plaveckých způsobů. Tréninkový program začíná prohloubení základních plaveckých dovednostní jako je nácvik dýchání, polohy ve vodě a skoky, a dále pokračuje osvojením prvního plaveckého způsobu kraul. Následuje znak a plavecký způsob prsa, který se učí později a výuce se věnuje nejvíce času. Jako poslední plavecký způsob je vyučován motýlek. Vyhodnocení získaných plaveckých dovedností je dvakrát a na konci plavecké sezony děti absolvují přestupní test do družstva přípravky A. V programu přípravky jsou plánovány i dva jednodenní výlety, které posilují soudržnost a sociálního ducha družstva. V druhé části plavecké sezony se plavci účastní minimálně tří plaveckých závodů, které přirozeně úročí jejich úsilí v tréninku a stanovují první osobní rekordy a formují první jejich závodní návyky a prožitky.

Tréninky přípravky B:

Úterý

Středa

Čtvrtek

17:15 - 18:00 17:00 - 18:00 15:00 - 16:00
Bazén - Radlice Tělocvična - Radlice Bazén - Radlice

Přípravka A

Přípravka A je nejstarší družstvo přípravky, které je určeno pro plavce ve věku 8-10 let. Děti v tomu družstvu stráví zpravidla 1-2 roky. Tréninkový program je koncipován pro plavce, kteří si již osvojili základy všech plaveckých způsobů a rozhodli se, že plavání bude po dalších několik let hlavní součástí jejich života. Trénink se zaměřuje především stále na techniku a rozvoj plaveckých dovedností metodou spirály, ve které se postupně během roku/plavecké sezony přidávají složitější technická cvičení prohlubující všechny plavecké způsoby. V druhé polovině sezony se přistupuje k vytrvalostnímu tréninku. Z naučených dovedností děti čerpají v pozdějším věku a v navazujících družstvech. Plavci vedle vlastního tréninku jsou hlouběji integrováni a socializováni do struktury a režimu plaveckého oddílu SK Motorlet Praha. V plavecké sezoně se děti účastní sedmi závodů, několika socializačních výletů a minimálně jednoho vícedenního plaveckého soustředění. Plavecké dovednosti se vyhodnocují dvakrát do roka ve formě kontrolního testu a na koci sezony probíhá přestupní test do výkonnostního družstva 3.

Tréninky přípravky A:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek
17:30 - 18:30 18:00 - 19:00 17:15 - 18:15 15:30 - 16:30
malý sál/venkovní trénink Bazén - Radlice Bazén - Radlice Bazén - Radlice


Do části družstva A je zařazeno následujících 33 plavců:

ročník
12 BROUKOVÁ Julie, CEJPEK Marek, HOLENDA Jakub, HOLENDA Matěj, KULÍKOVÁ Ema, KUŠNIER Sára Kateřina, LAVRENTYEV Andrew, POKORNÁ Stella, WOLFOVÁ Tereza
11 BENEŠOVÁ Viktorie, BEZDĚK Petr, DUDAL Julia, FABUĽA Nela, FRYDYRCHOVÁ Elen, HOUŠKA Matyáš, JANDOVÁ Anika, KOĎOUSOVÁ Valerie, MALOŠEK Adam, MONTFORT Fabian, NGUYENOVA KHANH VI, OMASTA Jan, PAULOVÁ Frida Violetta, SEMČUKOVÁ Kateryna, VASYLYEV Tymur
10 ALBLOVÁ Vanessa, HORKELOVÁ Eliška, CHLUMSKÁ Tereza, MOHR Karolina, NÁPRAVNÍK Ondřej, ASYLBEKOVÁ Ažara, SMÍTALOVÁ Kristýna, VÍZKOVÁ Johana, ZDRÁHALA Jáchym

Do části družstva B je zařazeno následujících 36 plavců:

ročník
15 ŠLAJSOVÁ Klára
14 DUDAL Daniel, NĚMEČEK David, POHLOVÁ Ela, RICHTER Matias, UHLÍŘOVÁ Alžběta, VÍZEK Viktor
13 BÁTOR Alexey, FÍK Oliver, HAVLIŠOVÁ Kristína, HOUŠKA Lukáš, CHICEVIČOVÁ Marína, KOŘÍNEK Daniel, KVASNICOVÁ Eliška, NĚMEC Matěj, PAVLŮ Šimon, PŘÍKLENK Tomáš, ŠKODÁČEK Adam, TOLOKONNIKOV Savva, VOMELOVÁ Michaela
12 ALBL Martin, BARBAN Erik, BATORIN Daniil, BATORINA Daria, GRYČ Daniel, KIZHEVATOVA Mariia, KNAPOVÁ Markéta, MARTYNOVA Adele, NEKRASOV Jaroslav, PODKORYTOV Semjon, SANITRÁKOVÁ Berta, ŠLAJSOVÁ Tereza, VINDUŠKA Kristian, VÍZEK Martin, ZELENKA Oliver
11 TOLOKONNIKOV Dimitrij

Do části družstva C je zařazeno následujících 12 plavců:

ročník
15 GRYČ Jonáš, KOZÁR Jan, SAZIMA Sebastian
14 BROUK Mikuláš, LAJČAK Kryštof, LISEJCHIKOV Elisej, TESAŘ Tomáš, VŮJTĚCHOVÁ Klára
13 DELINIC Helena, NOVÁKOVÁ Marketa, RÖSCHEL Luisa, ŠTĚPÁNOVÁ Nicol
naposledy aktualizováno dne 28. 02. 2016
Související články:
Družstvo X (31.08.2020)
3. družstvo (25.05.2020)
Přehled družstev plaveckého oddílu (25.02.2016)
1. družstvo (18.09.2015)
2. družstvo (20.03.2013)