Přípravka

kontakty na trenéry

Motto a vize: Učíme se plavat!

„Učení základů plavání zábavnou formou v kamarádském prostředí."

Družstvo přípravky zahrnuje nejpočetnější skupinu plavců v oddílu plavání SK Motorlet a je primárně určeno pro děti ve věku 6-10 let. Přípravce se věnuje nejvíce trenérů, kteří mají dlouholeté trenérské zkušenosti. Trénink se zaměřuje na výuku plavání a zdokonalení plavecké techniky. Ideální doba strávená v tomto družstvu je alespoň 2 roky, neboť je to vstupní brána do oddílu plavání, ve které si děti i rodiče musí osvojí tréninkový rytmus a specifickou atmosféru a pevně se začlení do kolektivu. Děti jsou do přípravky přijímány z náborů. Jde nám hlavně o „učení základů plavání zábavnou formou a v kamarádském prostředí". Cílem této fáze je představit všechny hlavní způsoby a vyšperkovat cit pro vodu. Plavci by měli být představeni variaci technických cvičení dle metodiky Motorletu a měli by se naučit tyto cvičení plavat s velkou precizností. Suchá příprava slouží k nácviku dynamik a reakce ? rychlostní trénink, nácvik pro správné zvládnutí koncepce OSV (správná technika dřepu, výpadu), streamline, doplněno o posilování trupu, nohou a zad a hlavně stále spoustu her.

Vybavení: Plavecké pomůcky zajišťuje oddíl (s výjimkou ploutví Přípravky A). Plavci potřebují plavecké brýle, při delších vlasech plaveckou čepičku a několik plavek na plavání. Dívky jednodílné plavky a chlapci plavky na šňůrku, které si sami umí zavázat.

Rozdělení přípravky
Přípravka plaveckého oddílu SK Motorlet Praha je dále rozdělena na části družstva odpovídající různému věku a zátěži mladých plavců:

Přípravka C

Charakteristika: Přípravka C e družstvem určeným pro nejmladší začínající plavce ve věku 6-8 let a sdružuje děti, které mají kladný vztah k vodě a nebojí se potápět a skákat. Hravou formou se děti učí správně dýchat, splývat, vnímat vodu, a postupně se začíná s rozvojem plavecké techniky kraulu a znaku. Družstvo tvoří zpravidla 13-16 plavců. Na základě dlouholeté zkušeností je přípravka C doporučena dětem, které už chodí do 1. třídy ZŠ, neboť v tomto období děti nejsou již tak fixovány na rodiče a jejich mentální a motorický rozvoj dovoluje bezproblémové zvládnutí tréninkové náplně tohoto družstva. Po absolvování přestupního testu děti pokračují do přípravky B.

Rozsah: Přípravka C má jeden plavecký trénink týdně.

Závody: Plavci mají jeden závod na konci června.

Tréninky přípravky C:

Pondělí
16:30 - 17:15
Bazén - Radlice

Přípravka B

Charakteristika: Přípravka B je určena pro děti ve věku 7-9 let. Děti se v tomto družstvu učí a rozvíjí základy všech plaveckých způsobů dle oddílové metodiky. Specifický tréninkový program tohoto družstva je koncipován na jeden rok a po absolvování mladí plavci postupují do navazujícího družstva (přípravky A) nebo mohou tento program opakovat. Běžně děti v přípravce B zůstávají 1-2 roky. Výuka je zaměřena na osvojení základů všech plaveckých způsobů. Tréninkový program začíná prohloubení základních plaveckých dovednostní jako je nácvik dýchání, polohy ve vodě a skoky, a dále pokračuje osvojením prvního plaveckého způsobu kraul. Následuje znak a plavecký způsob prsa, který se učí později a výuce se věnuje nejvíce času. Jako poslední plavecký způsob je vyučován motýlek. Zaměřujeme se na výuku základů a rozvoj základních pohybových dovedností všech čtyř způsobů, rovnováhy a koordinace ve vodě a obrátky+ výjezdy. Plavání je v nízké intenzitě a orientované na techniku. Vyhodnocení získaných plaveckých dovedností je dvakrát a na konci plavecké sezony děti absolvují přestupní test do družstva přípravky A. V programu přípravky jsou plánovány i dva jednodenní výlety, které posilují soudržnost a sociálního ducha družstva. V druhé části plavecké sezony se plavci účastní minimálně tří plaveckých závodů, které přirozeně úročí jejich úsilí v tréninku a stanovují první osobní rekordy a formují první jejich závodní návyky a prožitky.

Rozsah: Přípravka B má dva až tři plavecké tréninky a jednu nebo dvě suché přípravy týdně. Doporučená docházka je minimálně 70 %. Zaměření suché přípravy je na rozvoj základních pohybových dovedností a práci s vlastním tělem zejména na oblast trupu a nohou a pohybové hry.

Závody: Plavci se účastní tří závodů v období březen až červen.

Tréninky přípravky B:

Úterý

Středa

Čtvrtek

17:15 - 18:00 17:00 - 18:00 15:00 - 16:00
Bazén - Radlice Tělocvična - Radlice Bazén - Radlice

Přípravka A

Charakteristika: Přípravka A je nejstarší družstvo přípravky, které je určeno pro plavce ve věku 8-10 let. Děti v tomu družstvu stráví zpravidla 1-2 roky. Základní dovednosti potřebné pro vstup do této skupiny jsou silný znak, kraul s oboustranným dýcháním a základní schopnosti v prsou a motýlu. Zároveň je kritériem dobře provedená kotoulová obrátka, obrátka prsa a delfín, výjezd ve streamline a start. Tréninkový program je koncipován pro plavce, kteří si již osvojili základy všech plaveckých způsobů a rozhodli se, že plavání bude po dalších několik let hlavní součástí jejich života. Trénink se zaměřuje především stále na techniku a rozvoj plaveckých dovedností metodou spirály, ve které se postupně během roku/plavecké sezony přidávají složitější technická cvičení prohlubující všechny plavecké způsoby. Plavci se seznamují s konceptem OSV a RPT. V druhé polovině sezony se přistupuje k vytrvalostnímu tréninku. Z naučených dovedností děti čerpají v pozdějším věku a v navazujících družstvech. Plavci vedle vlastního tréninku jsou hlouběji integrováni a socializováni do struktury a režimu plaveckého oddílu SK Motorlet Praha. V plavecké sezoně se děti účastní kromě závodů, několika socializačních výletů a minimálně jednoho vícedenního plaveckého soustředění. Plavecké dovednosti se vyhodnocují dvakrát do roka ve formě kontrolního testu a na koci sezony probíhá přestupní test do výkonnostního III. družstva.

Rozsah: Přípravka A má tři až čtyři plavecké tréninky a 2-3 suché tréninky týdně. Doporučená docházka je minimálně 70 %. Zaměření suché přípravy je na rozvoj základních pohybových dovedností a práci s vlastním tělem a to zejména na oblast trupu a nohou (dřepy, výpady) a běh.

Závody a soustředění: Plavci se účastní šesti až osmi závodů v průběhu sezóny a mohou absolvovat soustředění v červnu a srpnu.

Vybavení: Krátké plavecké ploutve.
Další podrobnosti jsou v článku o pomůckách.

Tréninky přípravky A:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek
16:00 - 17:00 18:00 - 19:00 17:15 - 18:15 15:30 - 16:30
velký sál/běh Bazén - Radlice Bazén - Radlice Bazén - Radlice


Do části družstva A je zařazeno následujících 38 plavců:

ročník
16 GABZDIL Mikuláš
15 BABORSKÝ Tomáš, ČERVENKOVÁ Beata, GRYČ Jonáš, ŠTĚDRÝ Max
14 BLAŽEK Zdeněk, BLAŽKOVÁ Elena, BROUK Mikuláš, CIKRT Pavel, DVOŘÁK Jonáš, FABIANOVÁ Marie, FRANČÍKOVÁ Karolína, FRÉLICH Martin, LAJČAK Kryštof, NĚMEČEK David, POHLOVÁ Ela, SMÍTAL Martin, SUCHÁR Daniel, ŠEREDOVÁ Julie, TESAŘ Tomáš, UHLÍŘOVÁ Alžběta, VAJTER Jakub, VARGA Dominik
13 BABICKÁ Žofie, DELINIC Helena, ELIÁŠ Petr, FIJAL Makar, FÓGEL Adam, LIŠKA Petr, LOBAN Vladyslav, LYTVYNENKO Yurii, NĚMEC Matěj, NÝDRLE Adina, ROGOZHYN Archyp, ŠTĚPÁNOVÁ Nicol, ŠEVCŮ Zuzana, VÁLEK Kryštof
12 ČERVENKA Adam

Do části družstva B je zařazeno následujících 27 plavců:

ročník
16 MATOCHOVÁ Alžběta, NĚKRASOVA Polina, PETŘÍK Šimon, ŘEZÁČ Antonín, ŠEREDA David, VAJTER Adam
15 BLICHA Samuel, BOBKO Daniel, HAVLIŠ Jan, HAVLIŠ Miroslav, JANOVCOVÁ Lucie, JANÝR František, JUŘENOVÁ Lenka, KAFTANOVÁ Leontina, KONVIČNÝ Filip, KOUCKÁ Františka, KOZAKOVA Sofiia, KRUPKA Vojtěch, KUPKA Mathias, MEJZLÍK Oliver, SEMČUKOVÁ Sofia, VITVAROVÁ Johanka
14 FELICETTI Matteo, HEJKOVÁ Sára, KOŘISTKA Jan, NOVÁKOVÁ Marta, ŽÁČKOVÁ Laura

Do části družstva C je zařazeno následujících 16 plavců:

ročník
17 DENYSKO Samuel, FELICETTI Leonardo, KLIMEŠOVÁ Julie, LOSKUTOV Leon, MÁCOVÁ Natálie, POLTAVETS Askold, SOSVOROVÁ Ema
16 BLAŽEK Lukáš, BUBÁKOVÁ Rozálie, FEDOROV Petr, HOLAKOVSKÁ Barbora, HROUDA Gabriel, IVANYSHYN Marko, LACHAWITZ Sebastian, PETRŮ Matyáš, TEPLYTSKYI David
Související články:
2. družstvo (01.08.2023)
3. družstvo (01.08.2023)
Přehled družstev plaveckého oddílu (25.02.2016)
1. družstvo (18.09.2015)