Oddílové příspěvky na 2. polovinu plavecké sezony 2022/2023

Vydáno dne 06. 01. 2023 (počet přístupů 110)


Předpis měsíčních příspěvků za období leden až červen 2023 byl pro každého plavce oddílu založen v Klubovém informačním systému (KIS). Výše měsíčních příspěvků pro 2. polovinu plavecké sezony 2022/23 zůstává stejný. Roční mandatorní příspěvky, tj. registrační příspěvek ČSPS a členský příspěvek mateřskému klubu SK Motorlet Praha, spolek, budou uhrazeny v tomto roce oddílem plavání za všechny aktivní plavce, trenéry a rozhodčí.