TOP 15/5 (2001 - 2005)

Vydáno dne 06. 12. 2005 (počet přístupů 3397)


Vyhodnocení nejlepších 15 výkonů na pražských žákovských přeborech v letech 2001 až 2005 je dostupné pro jednotlivé věkové kategorie pod volbami menu. Celkové součty získaných "bodů za umístění" za uvedené období jsou v následující tabulce:

OlympMotorletUSKBohemiansSlávia
ženymužicelkemženymužicelkemženymužicelkemženymužicelkemženymužicelkem
142702064761861493358815724522213235413134147
1321211833013521134621718139817614732337112149
1211915827715218333528821550313810624481119200
111041692731631953583371865235583138161104265
10283191474229214443361031398283614480224
celkem9888421 8308659521 8179668421 8085994961 095436549985

Z porovnání dosažených výkonů podle bodování v jednotlivých ročnících vyplývá, že nejvíce nejlepších výkonů na KPŽ v posledních pěti letech předvedli plavci Olympu, Motorletu a USK. O poznání méně bodů vybojovali pak plavci Bohemians a Slávie. Ostatní pražské oddíly se mezi nejlepší prosazují sporadicky. A téměř výhradně v nejmladší kategorii. Celkem získali přibližně 3,5 % z celkového počtu bodů.

Jejich podmínky pro přípravu jsou limitovány podstatně omezenějším počtem tréninkových hodin než u oddílů ze "silné pětky". Navíc část plavců z těchto oddílů přechází především v kategorii mladší žáci do oddílů s plaveckými třídami, tzn. USK nebo Bohemians. Konec konců i v Motorletu jsou s tímto "odlivem" plavců v této věkové kategorii dlouholeté zkušenosti. Zdá se ale, že díky celkově zlepšeným podmínkám v posledních cca šesti letech není již tento jev v našem oddíle tak nápadný.

V následující tabulce a grafech jsou uvedeny celkové počty startujících plavců za jednotlivé oddíly na pražských KPŽ v letech 2001 až 2005. A to pro každou věkovou kategorii, přičemž ve sloupci 10 jsou uvedeny pouze počty desetiletých plavců (do vyhodnocení výkonů je zahrnuto ale nejmladší žactvo celé). U staršího žactva je už patrná výrazná početní převaha plavců z plaveckých tříd Bohemians a USK. Bylo by možná zajímavé vědět, kolik plavců z těchto tříd pokračuje v plavecké přípravě i po ukončení základní školní docházky. Zdá se, že pak dochází k výraznému úbytku aktivních plavců i u těchto oddílů. O tom ale třeba příště.

ženymuži
10111213141011121314
Bohemians1641423734Bohemians3050656948
Motorlet3730252116Motorlet3548453517
Olymp56466Olymp12109811
Slávie3225192220Slávie4837252325
USK2743313526USK2164625149
ostatní742729209ostatní3531272820
celkem191172150141111celkem181240233214170

Z uvedených počtů plavců vyplývá, že sportovnímu plavání se daří v Praze získat přibližně necelé 1% (!) z "potenciální žákovské základny". Přitom se jedná o sport, který si povinně vyzkouší prakticky všichni školáci. Navíc u nejmladších žákyň se výrazně na počtu startujících podílí i oddíl akvabel Neptun Praha.

Určitě je zajímavé, že největšího počtu bodů dosáhl "nejmenší žákovský" pražský oddíl, Olymp Praha. A to se přitom na jeho výsledcích určitě negativně projevilo dlouhodobé zavření domovského bazénu na Lhotce. Olymp je ale pověstný náročnými tréninky, které zřejmě hned tak někdo nevydrží. Pokud ale ano, dostává se nejen do pražské špičky. Zdá se, že v posledních letech v přípravě přitvrdili i v USK, které má v žákovských kategoriích z pražských oddílů asi nejvýraznější úspěchy.

Je ale určitě dost příkladů na kterých lze dokázat, že velmi dobří plavci mohou vyrůst v kterémkoliv z oddílů "silné pětky". Uvedené porovnání ovšem jasně ukazuje, že se to daří i v Motorletu, a to i když v některých aspektech jsou podmínky pro přípravu našich plavců asi horší než ve zbývajících pražských oddílech.


autor: mtb | komentářů: 0
Související články:
Kam spadne počet žáků na KPŽ? (03.07.2010)
TOP 15/5 (2004 - 2008) (13.01.2009)
TOP 15/5 (2003 - 2007) (02.03.2008)
Top 15/5 (2002 - 2006) (23.11.2006)